Asterisk-GUI/ca

De Guifi.net - Wiki Català

per instal·lar la interfície gràfica web ho hem de fer des de subversion, per això necessitarem el client:

apt-get install subversion

anem al directori on volem descarregar el codi font (per exemple: /usr/src)i possem:

svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/trunk asterisk-gui

Després:

./configure

Si ens surt sense cap problema, llavors:

make && make install && make samples

Si tenim algun problema potser es que ens falten paquets per instal·lar. Revisem el primer pas d'Asterisk.

Ara configurem els arxius per a poder activar el petit servidor http que porta asterisk-gui i l'autenticació per accedir:

  • /etc/asterisk/http.conf
[general]
enabled=yes
enablestatic=yes
  • /etc/asterisk/manager.conf
[general]
displaysystemname = yes
enabled = yes
webenabled = yes
port = 5038
;httptimeout = 60
bindaddr = 0.0.0.0

[admin]
secret = contrasenya
read = system,call,log,verbose,command,agent,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,config

Una vegada guardats, comprobem que tot ha anat bé:

make checkconfig

i arrenquem asterisk:

asterisk -vvvgc

Ara ja podem anar a correr l'script per acabar la configuració:

http://domini:8088/asterisk/static/config/cfgbasic.html
Eines de l'usuari