Autoproducció d'energia en un datacenter: Diferència entre les revisions

De Guifi.net - Wiki Català

(Autoconsum amb connexió a la xarxa)
(Sistemes conmutats amb la xarxa)
Línia 19: Línia 19:
 
=Sistemes mixtos=
 
=Sistemes mixtos=
 
==Sistemes conmutats amb la xarxa==
 
==Sistemes conmutats amb la xarxa==
És un sistema autònom que pot conmutar a la xarxa quan es descarreguen les bateríes. Hi han inversors amb aquesta funcionalitat al mercat. En principi, es pot acollir a la regularització com a sistema autònom.
+
És un sistema autònom que pot conmutar a la xarxa quan es descarreguen les bateríes. Això permet que el sistema autònom no s'hagi de sobredimensionar tant. Hi han inversors amb aquesta funcionalitat al mercat. En principi, es pot acollir a la regularització com a sistema autònom.
  
 
==Altres sistemes==
 
==Altres sistemes==

Revisió de 12:02, 26 gen 2014

Autoconsum amb connexió a la xarxa

Una instal·lació elèctrica connectada a la xarxa de distribució pot reduïr el seu consum instal·lant kits d'autoconsum o autoproducció. Es tracta de plaques fotovoltàiques, o altra font d'energia, connectades a la instal·lació a través d'un inversor d'autoconsum, que dona un señal de 230V 50Hz com el de la xarxa. Els aparells consumidors de electricitat consumiran en primer lloc l'energia generada per les plaques i, si no en tenen prou, agafaran energia de la xarxa.

Aquest sistema permet reduccions de consum en les hores de més insolació, en el cas de la fotovoltàica, per lo que es molt aconsellable tenir una tarifa amb discriminació horària, on el consum en hores nocturnes té un cost més baix que de dia. És un sistema modular, per lo que es poden afegir mòduls segons necessitats o possibilitats d'inversió. És econòmic en materials i instal·lació, fàcil de dimensionar i amb poc manteniment.

L'inconvenient d'aquest sistema de cara als datacenters és que la vulnerabilitat del subministrament d'energia és la mateixa, ja que si hi ha un tall d'energia de la xarxa els inversors deixen de funcionar i la producció de les plaques queda aturada.

Aquest sistema està pensat inicialment per volcar els excedents d'energia a la xarxa, però la normativa de l'estat espanyol fa que no tingui cap retorn, per lo que seria regalar energia a l'empresa subministradora. En el cas dels datacenters, el consum d'energia és molt estable i és fàcil dimensionar la instal·lació per no regalar cap Watt als oligopolis energètics. A més, els pics de consum de l'estiu per necessitats de refrigeració semblen compensats per una major insolació i producció de les plaques.

Però la normativa exigeix igualment moltes dificultats en la regularització de la instal·lació i el pagament d'un peatge d'autoconsum a les empreses subministradores, i s'anuncien multes milionàries sino es dona d'alta correctament.

Autoproducció autònoma

És el sistema d'instal·lacions aïllades de la xarxa, que necessita acumuladors per enmagatzemar l'energia. Les plaques fotovoltàiques, o altra font d'energia, carreguen les bateríes i aquestes subministren energia a través d'un inversor (no és el mateix tipus d'inversor que el del sistema anterior)

Aquest sistema és completament autònom i no depen del subministrament de la xarxa de distribució.

És un sistema complicat de dimensionar/dissenyar, que sempre s'ha de sobredimensionar. Requereix manteniment preventiu i renovació de materials. Els acumuladors són costosos i s'han de mantenir en bones condicions perque durin. Com el sistema d'autoconsum, també té mogudes en la regularització, però no paga peatge.

Sistemes mixtos

Sistemes conmutats amb la xarxa

És un sistema autònom que pot conmutar a la xarxa quan es descarreguen les bateríes. Això permet que el sistema autònom no s'hagi de sobredimensionar tant. Hi han inversors amb aquesta funcionalitat al mercat. En principi, es pot acollir a la regularització com a sistema autònom.

Altres sistemes

Donat que els sistemes d'alimentació ininterrumpuda (SAI) dels datacenters funcionen amb acumuladors, també podria ser interessant un sistema conmutat que prioritzés la càrrega de bateríes i, quan estiguèssin ben carregades, es derivés l'energia produÏda a un inversor d'autoconsum, que donés electricitat instantànea als aparells. La càrrega dels acumuladors estaria garantida, i en períodes de tall de l'energia de la xarxa, es podria allargar el temps d'autonomia, si s'afegeixen acumuladors.

Eines de l'usuari