Canviar el format d'hora a l'access.log d'squid: Diferència entre les revisions

De Guifi.net - Wiki Català

(Canviar el format d'hora a l'access.log d'Squid)
Línia 1: Línia 1:
 
Per defecte, a l'arxiu de logs d'Squid apareix l'hora en format Unix.
 
Per defecte, a l'arxiu de logs d'Squid apareix l'hora en format Unix.
Per fer-ho mes llegible, podem executar el següent script, que fa la conversió d'horari, i ens desa una copia a /var/log/accessUTM.log:
+
Per fer-ho mes llegible, podem executar el següent script, que fa la conversió d'horari, i ens desa una copia a /var/log/squid/accessUTM.log:
  
  
Línia 20: Línia 20:
 
  done
 
  done
 
  echo > /tmp/timestamp
 
  echo > /tmp/timestamp
  cp /tmp/access.log /var/log/accessUTM.log
+
  cp /tmp/access.log /var/log/squid/accessUTM.log
 
  exit 0
 
  exit 0

Revisió de 23:53, 8 març 2013

Per defecte, a l'arxiu de logs d'Squid apareix l'hora en format Unix. Per fer-ho mes llegible, podem executar el següent script, que fa la conversió d'horari, i ens desa una copia a /var/log/squid/accessUTM.log:


#!/bin/bash
CUENTALINEAS=`sed -n '$=' /var/log/squid/access.log`
echo "[*] access.log te "$CUENTALINEAS" linies"
echo "Preparant la transformacio a temps UTM..."
sleep 3
echo > /tmp/access.log
for (( i=1; i<($CUENTALINEAS+1); i++ ))
do
sed -n "$i"'p' /var/log/squid/access.log > /tmp/timestamp
TEMPS_STM=`cut -c -14 /tmp/timestamp`
TEMPS_UTM=`date -d @$TEMPS_STM`
sed 's/'"$TEMPS_STM"'/'"$TEMPS_UTM"'/' /tmp/timestamp >> /tmp/access.log
clear
echo "Modificant  /tmp/access.log"
echo $i " de " $CUENTALINEAS " linies."
done
echo > /tmp/timestamp
cp /tmp/access.log /var/log/squid/accessUTM.log
exit 0
Eines de l'usuari