Cloudy en Debian

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 19:47, 10 set 2015; Conxuro (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Pots convertir una instal·lació bàsica de Debian en Cloudy tot seguint aquests passos:


1. Entrar via SSH com a usuari root (o un cop fet login) o executa les següents comandes amb l'eina sudo.


2. Actualitzar la data del servidor instal·lant un client NTP (opcional).

apt-get install ntp


3. Afegir els backports de Debian, i els repositoris de Clommunity i Guifi.

  • Backports de Debian:
echo "deb http://ftp.debian.org/debian wheezy-backports main contrib" > /etc/apt/sources.list.d/backports.list 
  • Repositori de Clommunity:
echo "deb http://repo.clommunity-project.eu/debian unstable/" > /etc/apt/sources.list.d/cloudy.list 
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key A59C5DC8 && gpg --export --armor A59C5DC8 | apt-key add - 
  • Repositori de Guifi:
echo "deb http://serveis.guifi.net/debian guifi/" > /etc/apt/sources.list.d/serveis.list 
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 2E484DAB && gpg --export --armor 2E484DAB | apt-key add -


4. Instal·lar alguns paquets de Debian.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install -y openssh-server openssh-client getinconf-client curl unzip make avahi-utils tahoe-lafs mysql-server python2.7 g++ make checkinstall openjdk-6-jre locales php5 libssh2-php libapache2-mod-encoding 

Nota: si surt aquest error: "Error W: GPG error: http://ftp.debian.org wheezy-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY8B48AD6246925553" utilitza aquesta comanda:

apt-get --allow-unauthenticated upgrade


5. Instal·lar els paquets "non-Debian" de Cloudy.

curl "https://raw.githubusercontent.com/Clommunity/lbmake/master/hooks/getinconf-client.chroot" | sh -
curl "https://raw.githubusercontent.com/Clommunity/lbmake/master/hooks/avahi-ps.chroot" | sh -
curl "https://raw.githubusercontent.com/Clommunity/lbmake/master/hooks/cDistro.chroot" | sh -


g. Reiniciar.

Després d'això, podràs entrar-hi a la interfície web d'usuari en http://IP_dispositiu:7000

Eines de l'usuari