Cloudy paquets repositori

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 18:43, 15 set 2015; Conxuro (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Nota: aquest article pot estar desactualitzat i hauria de ser revisat. Tingues precaució si segueixes aquesta guia, i millor pregunta abans en les llistes de correu.


Pujar paquets al repositori de software de Cloudy (projecte Clommunity)

Estem preparats per a pujar paquets al repositori públic de Cloudy http://repo.clommunity-project.eu.

Aquí requerirem claus públiques per a signar i pujar paquets. Pots editar els scripts i canviar les rutes (paths) en quant a les teves necessitats.

El repositori està auto-signat amb una clau anomenada "gcodis Distro Development Team", més informació en el mateix repositori: http://repo.clommunity-project.eu. L'auto-signat prevé que el repositori permaneixi no signat si algú puja paquets sense signar. Una signatura pel repositio, que es afegida en el costat del client per a permetre la instal·lació de la distro, i una altra que depèn del mantenidor o desenvolupador per a signar el paquet.


Claus públiques

Per a pujar paquets necessitem aconseguir les teves claus públiques:

  • L'ID de la clau pública GPG, pujat a gpg.mit.edu. Amb aquesta clau podràs signar les pujades.
  • La clau publica SSH, per a pujar paquets. Necessària per a accedir remotament a la màquina del repositori.

Els paquets són pujats per defecte a la branca unstable (utilitza el "log de canvis" (changelog) per això). Nosaltres utilitzem l'eina de Debian dput per a pujar els paquets i signar-los. El repositori està auto-signat amb una altra clau.

Pots enviar les claus públiques o IDs a la llista de correu del projecte: clommunity-wp4. D'aquesta manera tindrem accés a les claus públiques quan sigui necessari.


Arxius

El arxiu de configuració és:

  • .dput.cf és un arxiu de configuració que ha de ser copiat en el directori home como ~/.dput.cf. Utilitzat per a pujar paquets amb l'eina de Debian dput.

[repo.clommunity-project.eu]
fqdn = repo.clommunity-project.eu
method = scp
login = repo
incoming = /var/www/debian/mini-dinstall/incoming
post_upload_command = ssh repo@repo.clommunity-project.eu "mini-dinstall -b"


Creant paquets

Mira algunes maneres per a crear paquets en http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/build.en.html.


Pujant paquets

Pots utilitzar la comanda dput de la següent manera:

$ dput repo.clommunity-project.eu cloudy-base_0.1.3.5_i386.changes

Recorda guardar les versions prèvies de l'arxiu ~/.dput.cf en el teu directori $HOME.

És important escriure el nom del repositori (repo.clommunity-project.eu).


Millores contínues

El repositori es millora per a funcionar millor quan és necessari donar un millor servei.

Gràcies pels teus esforços.

Eines de l'usuari