Guifi.net - Wiki Català:Llicència del contingut: Historial de revisions

De Guifi.net - Wiki Català

Simbologia: (act) = diferència amb la versió actual, (prev) = diferència amb la versió anterior, m = modificació menor

  • (act | prev) 19:13, 19 març 2011Al (Discussió | contribucions). . (137 octets) (+137). . (Es crea la pàgina amb «El contingut està disponible sota els termes de la GNU Free Documentation License 1.3 & Creative Commons Attribution/Share-Alike License».)
Eines de l'usuari