Español  

Mailman/ca

De Guifi.net - Wiki Català

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.


Intenta fer una adaptació dels següents manuals:

Administració

Eliminar una llista:

rmlist nom

Renombrar llista

Renombrem els directoris (copiar-los si ets previsor)

# cd /usr/lib/mailman/archives/private/
# mv vella nova
# mv vella.mbox nova.mbox  <- això és el directori
# cd nova.mbox
# mv vella.mbox nova.mbox <- això és l'arxiu de llista
# cd /usr/lib/mailman/lists/
# mv vella nova

modifiquem el fitxer d'aliases i canviem les coses de llista vella a nova:

# vi /etc/aliases
nova:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post nova"
nova-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin nova"
nova-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces nova"
nova-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm nova"
nova-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join nova"
nova-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave nova"
nova-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner nova"
nova-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request nova"
nova-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe nova"
nova-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe nova"

regenerem el aliases

# newaliases

i arreglem els arxius i les url:

# cd /var/lib/mailman/bin
# ./withlist -l -r fix_url nova -u lists.guifi.net
# ./arch --wipe nova

I en principi ja tenim la llista funcionant a tota vela :)

Enllaços externs

Eines de l'usuari