Español   English  

MySQL/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< MySQL
Revisió de 13:53, 3 març 2014; Al (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)
  • Comprovar errors de MySQL a totes les bases de dades
mysqlcheck -u BBDD -p -A
  • Arreglar errors de MySQL a totes les bases de dades
mysqlcheck -u BBDD -p -r -A
  • Fer còpia de seguretat d'una base de dades:
mysqldump -u BBDD -p wikica > /home/blogmail/backups/wikica.sql
  • Restaurar còpia de seguretat d'una base de dades:
mysql -u BBRR -p wikica < /home/blogmail/backups/wikica.sql
Eines de l'usuari