Native Command Queuing

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 06:02, 4 des 2013; Al (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)
NCQ busca el camí més ràpid

(Native Command Queuing o NCQ). NCQ és una tecnologia dissenyada per a incrementar el rendiment en els discs durs SATA sota certes situacions. NCQ permet al disc dur que optimitzi internament l'ordre en el qual són processades les sol·licituds de lectura/escriptura enviades des del sistema operatiu. Un bon ordre en la seqüència de sol·licituds a ser processades, es traduïx en un increment del rendiment general de la unitat de disc dur.

Per a permetre NCQ, ha de ser suportat per l'adaptador de bus SATA i pel disc dur en si mateix. També ha d'incorporar-se el controlador de disc dur apropiat en el sistema operatiu, per a permetre NCQ. Existeix un controlador genèric cridat AHCI, que permet al sistema operatiu acceptar NCQ en els discos durs. El kernel Linux, suporta de forma nadiva AHCI.

Eines de l'usuari