RouterOS

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 15:31, 14 nov 2010; Al (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

Exemples

Dades de connexió

El port del routerOS és 8291:

$ nmap 10.36.253.1

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2010-11-13 10:41 CET
Interesting ports on 10.36.253.1:
Not shown: 993 closed ports
PORT   STATE SERVICE
21/tcp  open ftp
22/tcp  open ssh
23/tcp  open telnet
53/tcp  open domain
80/tcp  open http
2000/tcp open callbook
8291/tcp open unknown

També proporcionen accés per:

I ofereixen els serveis:


Fer una còpia de seguretat del backup

export

/export file miconfig

Això genera un fitxer miconfig.rsc de tota la configuració

Es pot guardar configuració parcial

/ip address >export file add" 
/ip address export file add

Genera solament l'script d'adreces.

system backup

títol de l'enllaç

Fer un reset de la configuració

Escolliu New Terminal i escriviu:

/system reset-configuration

El sistema es tornarà a iniciar. Primer un bip de l'aturada i després un altre de quan torni a estar amb la configuració per defecte.

Ojo!

system reset-configuration no-defaults=yes

Fer un reset del password

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Password_reset

Script inici

#| IP address 192.168.88.1/24 is on ether1
#| ether1 is enabled 

:global action
 
# these commands are executed after installation or configuration reset
:if ($action = "apply") do={
   :delay 5s
  /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether1 comment="default configuration"
}

# these commands are executed if user requests to remove default configuration
:if ($action = "revert") do={
  /ip address {
     :local o [find address="192.168.88.1/24" interface="ether1" comment="default configuration"] 
	:if ([:len $o] != 0) do={ remove $o }
  }

Consultar quan temps fa que el sistema està en execució

Des de winbox:

System > Resources > General


Dispositius (mini)PCI

Des de winbox:

System > Resources > Pestany PCI

Com relacionar els identificadors que apareixen a la placa mara amb els números d'SLOT PCI?

Firmware/RouterOS upgrade

NOTA: La versió actual del routerOS apareix a la barra de títol de la finestra del winbox

Hi ha dos coses que es poden actualitzar:

 • El firmware
 • El sistema operatiu RouterOS

Abans que res cal que mireu:

BootLoader

Consulteu si el podeu actualitzar seguin les passes de:

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bootloader_upgrade

License

A System License, feu clic a "Update License Key". Aquí veureu fins a quina versió pode actualitzar (Upgradable to...)

Un cop fets aquests passos aneu a:

http://www.mikrotik.com/download.html

Escolliu el tipus de placa que teniu i descarregueu la versió estable. En el meu cas:

http://download.mikrotik.com/routeros-powerpc-4.10.npk

Ara cal copiar el fitxer a la routerboard. Amb Wine no sembla que es pugui arrosegar directament a la secció files ni copiar i enganxar. Cal utilitzar FTP. Per això cal tenir accés a la routerboard per IP. Podeu fer IP aliasing, per exemple si la placa té la IP 10.36.253.34:

$ sudo ifconfig 10.36.253.34 netmask 255.255.255.224 up

Un cop fet això podeu utilitzar el client integrat de FTP de nautilus/Ubuntu, anant a lloc connecta el servidor i posant les dades del FTP. Un cop accediu ja podeu copiar el fitxer arrossegant.

Aneu a System i feu un reboot.

Un cop actualitzar el sistema operatiu pot ser que el propi sistema operatiu tingui una nova versió del bootloader. Obriu una nova terminal al microtik:

/system routerboard
print
upgrade

Paquets enviats a la xarxa

Les mikrotiks envien paquets de broadcast UDP:

$ sudo tcpdump -n -i guifi
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on guifi, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 

17:14:28.908307 IP 0.0.0.0.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 76
17:14:28.908340 CDPv1, ttl: 120s, Device-ID 'MikroTik', length 43

Consums

Sí, hi ha un límit de l'amperatge que pot entregar oi?

Jo compto 7,5A màxim, que és el que diu a les specs de la RB600, i ja que tinc els datasheets just davant perquè m'hi estic barallant, ho pastejo FYI:

Consums (màxim absolut):

XR5 => 1,90 A Tx + 0,4 mA Rx => 2,3 A
RB52 => 400 mA
RB5H => 1,6A
RB52H => 800 mA

La config que tenim ara mateix donant pel sac és una RB600 amb quatre RB52, dues RB52H i dues XR5.

Surten 7,8 ampers de consum màxim. La "cosa" ha aguantat fins que ha començat a fer calor, però el watchdog el reinicia de tant en tant i als vespres (i suposo que quan està més calenta) es queda penjada. A veure què passa amb la nova caixa.

Partida defectuosa

A mi em passava amb una placa RB600A, es reiniciava sola, es quedaba "pájara" i es va solucionar passant el firm a la v3.24 i després a dins, seguint les instruccions d'en Jordi Soler, vaig fer un

system routerboard upgrade


guifi.net

No funciona unsoclic si es torna a passar per segon cop

Al passar la configuració de guifi.net sobre una màquina que ja havia estat configurada amb unsolclic, el sistema és queda amb una configuració incorrecte. Cal abans fer un:

/system reset-configuration

Vegeu també

Enllaços externs

Recursos:

Eines de l'usuari