English   Español  

SNPServices

De Guifi.net - Wiki Català

Revisió de 18:47, 14 oct 2015; Rogerpueyo (Discussió | contribucions)

(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)

SNPServices és el servei de recollida de dades i generació de gràfiques de disponibilitat i trànsit per a nodes de Guifi.net.

Migració del servei SNPServices a una altra màquina

El servei SNPServices emmagatzema dades històriques dels nodes que monitoritza. A l'hora de migrar el servei a una altra màquina (per exemple, a una de nova) és convenient mantenir aquest historial de gràfiques, en comptes de començar des de zero. Per fer-ho correctament, s'han de seguir els següents passos:

  • Instal·lar el servei SNPServices al nou servidor. Es recomana utilitzar la distribució Cloudy, que automatitza el procés i permet fer-ho a través del navegador web.
  • Copiar la carpeta /var/lib/snpservices/rrdb (on es guarden les dades històriques) del servidor antic al nou.
  • Configurar l'SNPServices del servidor nou utilitzant el mateix identificador de servei (ID) que tenia el servidor antic. Un cop copiats, s'ha de comprovar que la carpeta pertany a l'usuari del servidor web amb la següent comanda:
chown -R www-data:www-data /var/lib/snpservices
  • Aturar el servidor antic. Al cap d'uns minuts el servidor nou ja estarà monitoritzant els nodes i generant les gràfiques.

Si durant la migració al nou servidor s'ha canviat -respecte l'antic- l'adreça IP, el número de node, etc. cal actualitzar el servei a la pàgina corresponent de [1].

Migració entre diferents arquitectures

Si la màquina nova fa servir una arquitectura diferent a l'antiga (per exemple, ara 64 bits i abans 32) els fitxers .rrd han de ser convertits. En caquest cas, cal transformar els fitxers .rrd al format XML i, després, retornar-los al format .rrd. ficheros .rrd deben ser convertidos. Per fer-ho, s'han de seguir els passos anteriors tenint en compte el següent:

  • A la màquina antiga, abans de copiar la carpeta /var/lib/snpservices/rrdb, executeu:
rrdtool dump fitxer.rrd > fitxer.xml
  • Un cop copiada la carpeta al nou servidor, executeu:
rrdtool restore fitxer.xml

I el fitxer .rrd resultant quedarà convertit al format correcte.

Eines de l'usuari