Historial del fil

De Guifi.net - Wiki Català

Des de Categoria Discussió:MANET
Visualització d'una llista de l'historial
descHora Usuari Activitat Comentari
14:20, 29 gen 2014 Al (Discussió | contribucions) Nova resposta creada (Respon a Nom de la categoria)
21:04, 28 gen 2014 Conxuro (Discussió | contribucions) Nou fil creat  

El nom de la categoria s'hauria de reanomenar a Mesh, ja que quan fem servir la paraula Mesh estem parlant de xarxes mallades amb protocols dinàmics d'encaminament.

Aquestes xarxes Mesh, a part de la topologia mallada (mesh) i els protocols que les caracterizten, no es fan utilitzant només enllaços sense fils. És a dir, no són només xarxes MANET o amb connexions wifi en mode ad-hoc, sinó també es fan servir connexions per cable (p.ex. ethernet).

En el cas concret de Guifi.net, actualment es fa servir qMp, que utilitza principalment el protocol d'encaminament BMX6. Aquest protocol és de capa 3, és a dir, treballa a nivell de xarxa indistintament del tipus d'enllaç (capa 2) o mitjà (capa 1).

Conxuro (discussió)21:04, 28 gen 2014

Hola Conxuro. L'ús de l'expressió MANET va ser molt estesa crec recordar al 2008 per part de membres de Gràcia SenseFils, que volien concretar que lo que ells feien era ad-hoc i que lo que fa Guifi.net en general també se'n li pot dir mesh (ja que el resultat de la topografia general a nodes de Guifi.net és una malla)[1][2][3][4]. Per altra banda quan parles de protocols dinàmics d'encaminament referint-te a BMX6 i similars, la veritat és que, encara que no ens agradi la nomenclatura, tècnicament BGP i OSPF també són protocols dinàmics d'encaminament[5]. Així doncs necessitem una altra nomenclatura més adient que ambdues MANET i mesh. No tinc una solució, ja que potser la solució hauria de sorgir d'un consens fet amb reflexió tècnica. Vaig a fer una taula per ajudar al debat (es pot editar la taula si no he estat prou concret):

Noms emprats >> Infraestructura Mesh - MANET
Modes de ràdio teòrics tots tots
Modes de ràdio utilitzats a la pràctica Master, Managed Ad-hoc (majoritàriament); Master, Managed excepcionalment
Mitjà teòric Qualsevol Qualsevol
Mitjà utilitzats a la pràctica Ràdio (WiFi) (majoritari); ethernet, fibra òptica (minoritari) Ràdio (WiFi) (majoritari); ethernet, fibra òptica (minoritari)
Topologia de xarxa resultant a la pràctica Malla Malla
Protocols d'encaminament teòrics tots tots
Protocols d'encaminament utilitzats a la pràctica BGP, OSPF (funcionen sobre programari privatiu i lliure) BMX6, BATMAN-adv, BABEL, batmand (històric), OLSR (històric) (el programari privatiu no els implementa, només funcionen sobre programari lliure)
Programari per encaminar emprat a la pràctica RouterOS (privatiu) (majoritàriament) Diferents sobre OpenWrt (lliure)


Ara que acabo de fer la taula veig que la diferència no és en absolut la topologia de la xarxa, si no que radica concretament en el programari. És el programari lliure el que posa la diferència fonamental entre els dos sistemes ja que en el món "Mesh-MANET" no hi ha excepció, sempre és programari lliure i és precisament aquest fet el que permet fer servir protocols dinàmics d'encaminament diguem "de nova generació" o millor: "especialment dissenyats per a funcionar sobre ràdio/escenaris canviants". Així que si hem de canviar la nomenclatura crec que hauríem d'anar en aquesta direcció: "xarxes amb programari lliure" i l'altre sistema seria "xarxes amb programari privatiu" o algun acrònim o expressió que ens agradi més.

  1. http://guifi.net/es/node/22571
  2. http://lippo.es/actividades/hacktivismo_y_tecnopolitica/guifinet
  3. http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2013/12/11/guifi-net-spains-wildly-successful-diy-wireless-network/
  4. http://www.meneame.net/story/activistas-crean-redes-mesh-descentralizadas-no-pueden-ser
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_routing
Al (discussió)14:20, 29 gen 2014
 
Eines de l'usuari