Cloudy Raspberry Pi

De Guifi.net - Wiki Català

(S'ha redirigit des de: Cloudy Raspberry PI)

La Raspberry Pi és un petit i econòmic ordinador del tamany d'una tarjeta de crèdit, creat principalment per ser utilitzada amb fins educatius i de petits projectes.

Aquesta placa té un processador ARM i diverses interfícies d'entrada-sortida; vídeo, audio, Ethernet, USB, GPIO, etc. És per això que s'ha de fer servir un sistema operatiu preparat per funcionar en aquesta arquitectura i amb els controladors (drivers) corresponents per a fer funcionar aquestes interfícies.

En el nostre cas, per instal·lar Cloudy es prepararà la Raspberry Pi amb una distribució ja adaptada basada en Debian com es Raspbian, i un cop fet això es "cloudynitzarà" per afegir tot el contigut propi de Cloudy.


Nota: Aquesta guia, així com diverses proves d'instal·lació de Cloudy, s'ha fet amb el S.O. Raspbian; però es possible que amb una altra distribució basada en Debian funcioni amb els mateixos passos.


Descarregar Raspbian

Anem a la pàgina oficial i descarreguem la imatge ISO del sistema operatiu que ens servirà de base.

Alternativament es pot utilitzar una variant de Raspbian, la Raspbian Server Edition, que està preparada sense paquets innecessaris (sistema gràfic, audio, etc.) per a l'us de la Raspberry Pi com a servidor.


Instal·lar i configurar Raspbian

Gravem la imatge a una tarjeta de memòria SD. Segons el sistema operatiu del teu ordinador pots seguir una d'aquestes guies (en anglès) per gravar imatges ISO.

A continuació instertem la tarjeta i encenem la placa per a començar el procés de configuració amb l'eina raspi-config.

Bàsicament el que es recomana fer és:

  1. Expandir el sistema de fitxers per utilitzar tot l'espai de la SD.
  2. Canviar la contrassenya de l'usuari pi (per defecte).
  3. Canviar la localització si volem un altra idioma, l'ús horari (timezone) i el mapa de teclat.
  4. En opcions avançades; activar el servidor SSH, canviar el hostname i actualitzar la raspi-config.

Si vols fer més canvis, pots trobar més informació a la documentació de raspi-config.

No ens estendrem més en explicar com s'instal·la i configura Raspbian ja que està ampliament documentat a Internet.

Opcions addicionals

Com s'ha comentat abans, hi ha una versió personalitzada per a funcionar com a servidor, que elimina paquets innecessaris. Aquesta hauria de funcionar igual que la Raspbian original, però es més recomanable fer aquesta adaptació després de manera manual o automatitzant-ho amb l'script que desinstal·la els paquets per a deixar el sistema com a la Raspbian Server Edition.

Podeu obtenir més informació i descarregar aquest script a la següent pàgina.


Instal·lar Cloudy

Per instal·lar Cloudy pots seguir les instrucciones per a convertir una instal·lación bàsica de Debian en Cloudy afegint al sistema els arxius i eines específiques de la distribució.

Ho anomenem "cloudynizar".

Recomanem utilitzar un script per a automatitzar el procés. Pots saber com en la pàgina d'aquesta wiki que explica com "cloudynitzar".

Eines de l'usuari