Com es vertebra la xarxa: troncal, supernodes i nodes

De Guifi.net - Wiki Català

La topologia general de xarxa de guifi.net té format de malla (mesh en anglès). Està formada per dos grans parts: La part troncal que s'encarrega de intercomunicar les diferents zones, habitualment corresponen amb supernodes, des d'on es proporciona cobertura als nodes clients (o, anomenats simplement, nodes[1]).

A diferència d'una xarxa convencional en estrella, basada en troncals d'alta capacitat, en les comunicacions sensefils la part troncal no disposa pas de molta més capacitat d'ample de banda, per tant es procura el mateix resultat dispersant el tràfic a través de molts troncals.

La part troncal són enllaços típicament configurats com a enllaços entre dos punts i gestionats de forma comuna entre totes les persones implicades al projecte. Haurien de ser els enllaços més estables i seran gestionats amb especial cura cara a orientar-los a la màxima disponibilitat, ample de banda i seguretat. La idea és que aquesta part de la xarxa funcioni amb el màxim rendiment segons l'estat de l'art de la tecnologia sensefils. Al ser connexions punt a punt, està pensada per acceptar connexions entre supernodes amb exclusivitat. En un principi està pensada per fer la funció d'enllaços a llarga distància i és la xarxa que s'encarrega de possibilitar la comunicació entre les diferents zones.

Als troncals, es connecten via cable "unts d'accés on s'hi poden penjar nodes via sensefils.

Aquests nodes són trams finals de la xarxa i són gestionats per les persones o organitzacions que en fan ús. Cal estar al cas de fer servir la tecnologia necessària per a connectar-se al punt d'accés escollit que estigui a l'abast i amb la única restricció de no perjudicar el bon funcionament de la xarxa.

Freqüències i visibilitat

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.


Modes AP, AP amb WDS, mode client

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.


Protocols d'encaminament OSPF i BGP

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.


Referències

  1. El terme tecnològic client s'evita emprar en ambients no tecnològics ja que pot crear confusió, ja que en cap cas es tracta d'una relació contractual client/proveïdor basat en altes, qüotes o prestació de serveis

Veure també

  • MANET: Una altra topologia de xarxa que es fa servir a menor nivell a guifi.net on l'explicació anterior no aplica
Eines de l'usuari