Convencions de noms

De Guifi.net - Wiki Català

(S'ha redirigit des de: Convenció de noms)

A Guifi.net hi ha milers de nodes i tots han de tenir el seu nom únic dins la xarxa, per això es fan servir unes convencions a l'hora de posar els noms.

Aquesta pàgina es una proposta per a unificar sintaxis feta a partir del model històric de nombrar als nodes segons pràctica habitual dins de Guifi.net. Actualment no es tracta de una norma consensuada dins de Guifi, encara que ho pot arribar a ser.

Els noms tant de zones com de nodes dins de Guifi.net es fan servir per a qüestions administratives tals com servidors de noms, identificadors de xarxa, informes, etcétera.

Restriccions

Hi ha certes restriccions que vénen dels RFCs de sistemes informàtics i de xarxes que s'han de tenir en compte a l'hora algunes de les més importants:

Hostname

Els hostnames o noms de màquina UNIX imposa una llargada màxima de 255 caràcters, dintre dels quals poden haver-hi vàries etiquetes d'1 a 63 caràcters separades entre elles per un punt.

Els caràcters només poden ser lletres ASCII des de la 'a' a la 'z' (no discrimina entre majúscules i minúscules), números i el guió sempre i quan aquest no estigui al principi ni al final (actualment ja s'accepten números al principi) RFC 1123.

ESSID

Els identificadors de xarxa ESSID imposa una llargada màxima de 32 caràcters. Habitualment es fan servir habitualment alfanumèrics, encara que l'estàndard no ho especifica, ja que fer servir caràcters no alfanumèrics pot complicar les configuracions.

Zona

No existeix una estandardització global per a noms de zones com pobles o ciutats. A Guifi.net podem observar dos tipus històricament:

Nom complet o gairebé complert amb la primera en majúscula i la resta en minúscula

És l'exemple de Gurb, Olot o Tortosa. La majoria de zones i de nodes segueixen aquesta convenció, per lo que la proposta seria homogeneitzar en aquesta direcció. Podem mantenir les excepcions que corresponen a ciutats grans com Barcelona o Madrid que actualment es diuen BCN i MAD i que haurien d'anar seguides del nom del barri.

Nom abreviat de tres o quatre caràcters en majúscules

És una mena adaptació del codi d'aeroports IATA, que és un codi habitualment de tres xifres en majúscules que formen part del nom de la ciutat o un codi que es faci servir històrica o culturalment (tal com el codi històric d'estacions de ferrocarrils) o nom inventat a semblança.

El nom curt de zona o, tal com figura a la web: "Abreviació" doncs serà de 3 lletres i es representarà en majúscules, excepte si la lletra central pertany a una preposició que serà representada en minúscules (per exemple PdM per a Pineda de Mar). En cas que l'abreviació de tres xifres estigui agafada o resulti ambigua es podrà fer servir excepcionalment una abreviació de 4 xifres.

Node

A l'hora de ficar el "Nom curt" a un node tingues en compte les següents normes de cara a una bona estandardització.

Restriccions

Degudes a les restriccions imposades per hostname i ESSID aplicarem que el nom màxim total d'un node serà de 32 caràcters de la 'a' a la 'z' (no discrimina entre majúscules i minúscules) i números.

Nom del node

Es farà servir la següent nomenclatura:

[Ciutat][Carrer][numero]

o, en cas de no tenir nom de carrer o número o tenir més rellevància local un altre nom (com un mas, centre cultural, hospital,...) es farà servir

[Ciutat][NomLocal]

o, en cas de que la zona "Ciutat" sigui molt gran i tingui a dins subzones:

[CTAT][barri][Carrer][numero]

o

[CTAT][barri][NomLocal]

On:

 • [Ciutat] és el nom de la ciutat o poble en el que es troba el node i es representa tal com està indicat a l'apartat nom complet o gairebé complert amb la primera en majúscula i la resta en minúscula
 • [CTAT] és el nom de la ciutat gran en el que es troba el node i es representa amb una abreviació de 3 caràcters en majúscules tal com està indicat a l'apartat Nom abreviat de tres o quatre caràcters en majúscules
 • [barri] és opcional però molt recomanable en les ciutats grans i és el nom del barri en el que es troba el node (d'existir) i es representa tot en una abreviació de 2 a 4 caràcters en minúscula. Consultar el llistat dels barris de Barcelona.
 • [Carrer] i [Nomlocal]. Si l'identificador de zona acaba en majúscula, aquest començarà en minúscula per a separar-ho i si es tracta de un nom amb més d'una paraula les següents paraules comencen amb majúscula, tot sense accents, ni espais, ni guions.
 • [numero] és el número de la finca

Nom de l'ESSID

Partim del fet que hi ha nodes/supernodes que tenen més d'una ràdio (i a més no sempre en la mateixa ubicació i a vegades unes són mesh i d'altres són infraestructura), en tal cas és molt recomanable que l'identificador de l'essid afegeixi aquestes singularitats:

guifi.net/[$NomDelNode]/[ubicacio]

On comença per la constant guifi.net/ ja que marca que és una URL; la part central està explicada a l'apartat anterior, acaba opcionalment amb una barra seguida de [ubicacio], correspon a la ubicació del node dins de l'edifici si aquesta informació és rellevant per a casos que són nodes mesh d'interiors per a marcar un pis o per a marcar que no es troben a la teulada si no una finestra d'una determinada façana.

Tot sense espais ni guions baixos ni accents ni símbols. Tot ha de cabre en 32 caràcters.

Nom del trasto

en desenvolupament

[$NomDelNode]/[ubicacio]

Llocs on fer servir les convencions de noms

Manual

 • A la pàgina d'alta de node/zona:
  • Com a "Nom curt" = nom de node
  • Com a "Paràmetres del camí URL" = nom de node (no és sensible a capitalizació)
 • Als trastos configurats manualment:
  • Als hostname = nom de node
  • Als essid = nom d'essid

Automàtic

 • A la resolució de DNS interna = [nomdeltrasto]--[numerodeltrasto].ip-guifi.net
 • A l'unsolclic
  • En varis apartats en desenvolupament

Veure també

Eines de l'usuari