Garraf Lliure

De Guifi.net - Wiki Català

(S'ha redirigit des de: Garraflliure.guifi.net)

Garraf Lliure es la subxarxa mesh de guifi que es fa servir a la comarca del Garraf. Fa servir el firmware Libre-mesh enrutant a capa 2 amb BATMAN-adv i a capa 3 amb BMX6. Fa servir routers-antena TP-Link WDR3500, encara que pot funcionar amb d'altres dels suportats per OpenWrt[1].

Disseny de la xarxa al Garraf

Donada la poca densitat de població de persones i routers a la comarca fem servir routers bibanda que treballen a les freqüències dels 2,4GHz i dels 5GHz els quals fan enllaços entre ells a ambdues freqüències, cosa que fa millorar molt l'ample de banda de la xarxa ja que no es degrada a cada salt. I també es presenten a la xarxa a ambdues freqüències, cosa interessant per a anunciar la xarxa als 2,4GHz, que és la freqüència habitual per a ser captada per telèfons mòbils, tablets o ordinadors que quedin a la zona de cobertura dels routers. Altres routers provats i també bibanda són els altres de la sèrie WDR de TP-Link, com el TP-Link WDR3600, i TP-Link WDR4300 que no presenten millores considerables però sí un augment del preu. El recomanat, doncs, és el TP-Link WDR3500 que es pot trobar al voltant dels 40€. En cas de fer servir routers d'una sóla banda com per exemple Nanostation es recomana posar 2.

Instaŀlació

Canviar firmware

Flashing TP-Link WDR3500.jpg

 1. Descarregues el binari per al TP-Link WDR3500 (o esculls el binari per a un dels altres routers)
 2. flasheges el router amb el binari, per a fer-ho:
  1. has de connectar el router al teu ordinador per cable de xarxa (connectat al switch, que és una de les 4 boques grogues)
  2. obre la direcció [1]
  3. Clickes a System Tools i des d'allà Firmware Upgrade a un posa File | Browse... has de seleccionar l'arxiu que t'acabes de descarregar i, finalment li dones a Upgrade. Esperes uns minuts fins que el router s'hagi reiniciat completament. La interfície web que acabes de fer servir deixarà de funcionar. No desconnectis el cable en cap moment.
 3. Descobrir IPv6
ping6 ff02::1%eth0
 1. ja pots entrar amb
telnet fe80::6670:2ff:fe67:2c85%eth0

Executes l'unsolclic

(fins que no el tinguem automatitzar l'has adaptar manualment una part).

Part fixa

# Paràmetres wireless
uci delete lime.radio1

uci set lime.wifi=lime
uci set lime.wifi.channel_2ghz=11
uci set lime.wifi.channel_5ghz=48

uci add_list lime.network.protocols=adhoc
uci add_list lime.network.protocols=lan
uci add_list lime.network.protocols=anygw
uci add_list lime.network.protocols=batadv:75
uci add_list lime.network.protocols=bmx6:12
uci set lime.wifi.ap_ssid=garraflliure.guifi.net

Part variable

IPv4 de la web de guifi.net

uci set lime.network.main_ipv4_address=10.1.96.2/21

IPv6 global calculada en funció de la IPv6

uci set lime.network.main_ipv6_address=2a00:1508:a01:6000::2/64

Nom del ssid, en relació al hostname i la ubicació, alguns exemples:

uci set lime.wifi.adhoc_ssid=guifi.net/GarrafNou3/pal

Altres exemples:

uci set lime.wifi.adhoc_ssid=guifi.net/GarrafNou3/csoa
uci set lime.wifi.adhoc_ssid=guifi.net/GarrafNou3/atico

Escriure els canvis

uci commit
lime-config
uci commit
reboot && exit

I això és tot.

Llista de correu de la comunitat

GuifiLab

Notes

 1. Llista completa de routers suportats
Eines de l'usuari