Watchdog per AirOS 5.5.x i 5.6.x

De Guifi.net - Wiki Català

(S'ha redirigit des de: Watchdog per AirOS 5.5.x)

guaita.sh

És un script fet per [jmsola1 https://guifi.net/ca/user/20201] que s'executa cada 30 minuts per evitar que els trastos ubiquiti (airos 5.5.x i 5.6.x) es quedin amb la LAN a 10Mbps.

Les instruccions per instal.lar-lo es troben dins l'arxiu adjunt airos5-guaita.tar --> llegir-primer.txt

https://guifi.net/files/airos5-guaita.tar

llegir-primer.txt

Compte que activarem els seguents elements: crond i guaita.sh

PREPARACIO:

Copiar l'arxiu airos5-guaita.tar al directori /etc/persistent

1a.) Metode "a": descarregar-lo amb wget

ssh <usuari-root>@<ip-antena>
cd /etc/persistent
 un cop dins:
wget http://10.155.1.101/airos5-guaita.tar
 o tambe:
wget http://bisbal.guifi.net/airos5-guaita.tar

1b.) Metode "b": pujarlo amb scp des d'un linux

scp airos5-guaita.tar <usuari-root>@<ip-antena>:/etc/persistent


INSTAL.LACIO:

1.) Extreure el contingut de l'arxiu tar

ssh <usuari-root>@<ip-antena>
cd /etc/persistent
tar xvf airos5-guaita.tar
chown -R root:admin .

2.) Executar rc.prestart per activar crond a l'inici

./rc.prestart

3.) Editar el cron i comprovar que apareix la linea amb guaita.sh

crontab -e

4. guardar canvis i reiniciar

save
reboot

SAX!

Enllaços externs

Eines de l'usuari