Actualitzacions mòduls drupal: Diferència entre les revisions

De Guifi.net - Wiki Català

(Recomanacions)
(zQvUlpidsOpio)
Línia 1: Línia 1:
= Actualitzant els mòduls oficials de drupal =
+
Sorry to hear it is closing, but with all the shasles keeping software and security updates in place it is certainly understandableLooking forward to the new content here though.
* '''CONDICIÓ INDISPENSABLE''': Tenir una '''màquina de proves''' (millor si es virtual) a la que tinguem instal·lats els mateixos mòduls de drupal (mòduls guifi i budgets inclosos) i una base de dades funcional que tingui dades per a tots els tipus de contingut (de drupal, del mòdul guifi i del mòdul budgets; zones, nodes (amb tots els tipus de trastos, etc) o, al menys, una bona colla d'ells, tants com sigui possible).
+
 
+
== Recomanacions ==
+
 
+
* '''La idea és que testejem les actualitzacions a aquest entorn de proves (no pas de producció) lo suficientment necessari''' com per a que quan passem a actualiztar tant ''test.guifi.net'' com ''guifi.net'' estiguem segurs de que no hi haurà cap problema.
+
* Només actualitzar a versions estables
+
** Si la darrera versió disponible és una versió no estable, cal fer '''comprovacions adicionals'''
+
** En qualsevol cas, '''llegir SEMPRE les notes de la nova versió'''
+
*** Per exemple, a la instalació de drupal a guifi.net es pot trovar el link a https://guifi.net/es/admin/reports/updates
+
 
+
== Passos ==
+
 
+
1. Comprimir el contingut de la versió actual del mòdul a un fitxer comprimit .tar.gz segons el nom del mòdul, la versió de drupal i la versió del mòdul.
+
* Per exemple:<br>Nom del módul = image<br>Versió de drupal = 6.X<br>Versió del mòdul = 1.0<br>=> Nom del fitxer = image-6.x-1.0.tar.gz
+
  $ ''tar zvcf image-6.x-1.0.tar.gz image''
+
2. Descarregar la nova versió del mòdul
+
$ ''wget http://ftp.drupal.org/files/projects/image-6.x-1.1.tar.gz''
+
3. Descomprimir-la
+
$ ''tar zvxf image-6.x-1.1.tar.gz''
+
4. Fer tot tipus de comprobacions per veure que '''no hi ha problemes''':
+
* funcionament
+
* dades existents
+
5. Cal prendre atenció especial a que no hi hagi:
+
* problemes
+
* desaparicions
+
* incompatibilitats ni
+
* desconfiguracions
+
 
+
= Actualitzant els mòduls específics de guifi.net =
+
 
+
El desenvolupament del mòdul guifi i el mòdul budgets, aixi com els nostres temes per a drupal, es porten al repositori pùblic de Gitorious:
+
* https://gitorious.org/guifi
+
 
+
NOTA: Abans es feia servir el SVN de lafarga.cat però des de que van tenir un problema i ens van deixar molt temps sense poder accedir al repositori, vam decidir migrar al Git i es va començar a fer servir Gitorious.
+
 
+
Per actualitzar els mòduls al teu entorn de desenvolupament, cal fer:
+
git pull --rebase
+
 
+
Si és la primera vegada que els descarregues, tindràs que anar al directori a on vols que se-t cregui el directori que vas a descarregar i fer un:
+
git clone <ruta-fins-el-contingut>
+
* Per exemple, si vols descarregar per primera vegada el mòdul guifi (directori guifi) en el seu estat de desenvolupament (master):
+
usuari@màquina /ruta_drupal/sites/all/modules/$ ''git clone git://gitorious.org/guifi/drupal-guifi.git''
+
 
+
Com veuràs un cop s'hagin descarregat tots els arxius , se t'haurà creat un directori anomenat 'drupal-guifi' a dins del directori actual, que segons el prompt que es mostra, era /ruta_drupal/sites/all/modules/, pel que el nou directori estarà correctament ubicat a /ruta_drupal/sites/all/modules/drupal-guifi/
+

Revisió de 19:55, 18 abr 2012

Sorry to hear it is closing, but with all the shasles keeping software and security updates in place it is certainly understandable. Looking forward to the new content here though.

Eines de l'usuari