Actualitzacions mòduls drupal

De Guifi.net - Wiki Català

Actualitzant els mòduls oficials de drupal

 • CONDICIÓ INDISPENSABLE: Tenir una màquina de proves (millor si es virtual) a la que tinguem instal·lats els mateixos mòduls de drupal (mòduls guifi i budgets inclosos) i una base de dades funcional que tingui dades per a tots els tipus de contingut (de drupal, del mòdul guifi i del mòdul budgets; zones, nodes (amb tots els tipus de trastos, etc) o, al menys, una bona colla d'ells, tants com sigui possible).

Recomanacions

 • La idea és que testejem les actualitzacions a aquest entorn de proves (no pas de producció) lo suficientment necessari com per a que quan passem a actualiztar tant test.guifi.net com guifi.net estiguem segurs de que no hi haurà cap problema.
 • Només actualitzar a versions estables
  • Si la darrera versió disponible és una versió no estable, cal fer comprovacions adicionals
  • En qualsevol cas, llegir SEMPRE les notes de la nova versió

Passos

1. Comprimir el contingut de la versió actual del mòdul a un fitxer comprimit .tar.gz segons el nom del mòdul, la versió de drupal i la versió del mòdul.

 • Per exemple:
  Nom del módul = image
  Versió de drupal = 6.X
  Versió del mòdul = 1.0
  => Nom del fitxer = image-6.x-1.0.tar.gz
$ tar zvcf image-6.x-1.0.tar.gz image

2. Descarregar la nova versió del mòdul

$ wget http://ftp.drupal.org/files/projects/image-6.x-1.1.tar.gz

3. Descomprimir-la

$ tar zvxf image-6.x-1.1.tar.gz

4. Fer tot tipus de comprobacions per veure que no hi ha problemes:

 • funcionament
 • dades existents

5. Cal prendre atenció especial a que no hi hagi:

 • problemes
 • desaparicions
 • incompatibilitats ni
 • desconfiguracions

Actualitzant els mòduls específics de guifi.net

El desenvolupament del mòdul guifi i el mòdul budgets, aixi com els nostres temes per a drupal, es porten al repositori pùblic de Gitorious:

NOTA: Abans es feia servir el SVN de lafarga.cat però des de que van tenir un problema i ens van deixar molt temps sense poder accedir al repositori, vam decidir migrar al Git i es va començar a fer servir Gitorious.

Per actualitzar els mòduls al teu entorn de desenvolupament, cal fer:

git pull --rebase

Si és la primera vegada que els descarregues, tindràs que anar al directori a on vols que se-t cregui el directori que vas a descarregar i fer un:

git clone <ruta-fins-el-contingut>
 • Per exemple, si vols descarregar per primera vegada el mòdul guifi (directori guifi) en el seu estat de desenvolupament (master):
usuari@màquina /ruta_drupal/sites/all/modules/$ git clone git://gitorious.org/guifi/drupal-guifi.git

Com veuràs un cop s'hagin descarregat tots els arxius , se t'haurà creat un directori anomenat 'drupal-guifi' a dins del directori actual, que segons el prompt que es mostra, era /ruta_drupal/sites/all/modules/, pel que el nou directori estarà correctament ubicat a /ruta_drupal/sites/all/modules/drupal-guifi/

Eines de l'usuari