Español  

Servidor Proxy logs/ca: Diferència entre les revisions

De Guifi.net - Wiki Català

(Es crea la pàgina amb «= Cambiar formato de hora en access.log = Per defecte, en el fitxer de logs d'squid apareix la hora en format unix. Per a fer-ho més llegible, podem executar el seg...».)
 
(Cambiar formato de hora en access.log)
Línia 1: Línia 1:
= Cambiar formato de hora en access.log =
+
= Canviar el format d'hora a access.log =
  
Per defecte, en el fitxer de logs d'squid apareix la hora en format unix. Per a fer-ho més llegible, podem executar el següent script que fa la conversió d'horar i ens grava una còpia a /var/log/squid3/accessUTM.log:
+
Per defecte, en el fitxer de logs d'squid apareix la hora en format unix. Per a fer-ho més llegible, podem executar el següent script que fa la conversió d'hora i ens grava una còpia a /var/log/squid3/accessUTM.log:
  
 
  #!/bin/bash
 
  #!/bin/bash
 
  COUNTLINES=`sed -n '$=' /var/log/squid3/access.log`
 
  COUNTLINES=`sed -n '$=' /var/log/squid3/access.log`
 
  echo "[*] access.log te "$COUNTLINES" lines"
 
  echo "[*] access.log te "$COUNTLINES" lines"
  echo "Preparando la transformacion a tiempo UTM..."
+
  echo "Preparant la transformacio a temps UTM..."
 
  sleep 3
 
  sleep 3
 
  echo > /tmp/access.log
 
  echo > /tmp/access.log
Línia 16: Línia 16:
 
  sed 's/'"$TIME_STM"'/'"$TIME_UTM"'/' /tmp/timestamp >> /tmp/access.log
 
  sed 's/'"$TIME_STM"'/'"$TIME_UTM"'/' /tmp/timestamp >> /tmp/access.log
 
  clear
 
  clear
  echo "Modificando  /tmp/access.log"
+
  echo "Modificant /tmp/access.log"
 
  echo $i " de " $COUNTLINES " linies."
 
  echo $i " de " $COUNTLINES " linies."
 
  done
 
  done

Revisió de 20:55, 21 jul 2013

Canviar el format d'hora a access.log

Per defecte, en el fitxer de logs d'squid apareix la hora en format unix. Per a fer-ho més llegible, podem executar el següent script que fa la conversió d'hora i ens grava una còpia a /var/log/squid3/accessUTM.log:

#!/bin/bash
COUNTLINES=`sed -n '$=' /var/log/squid3/access.log`
echo "[*] access.log te "$COUNTLINES" lines"
echo "Preparant la transformacio a temps UTM..."
sleep 3
echo > /tmp/access.log
for (( i=1; i<($COUNTLINES+1); i++ ))
do
sed -n "$i"'p' /var/log/squid3/access.log > /tmp/timestamp
TIME_STM=`cut -c -14 /tmp/timestamp`
TIME_UTM=`date -d @$TIME_STM`
sed 's/'"$TIME_STM"'/'"$TIME_UTM"'/' /tmp/timestamp >> /tmp/access.log
clear
echo "Modificant /tmp/access.log"
echo $i " de " $COUNTLINES " linies."
done
echo > /tmp/timestamp
cp /tmp/access.log /var/log/squid3/accessUTM.log
echo > /tmp/access.log
exit 0

<< Tornar a Servidor Proxy

Eines de l'usuari