Español   English  

Servidor Proxy/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< Servidor Proxy(S'ha redirigit des de: Servidor Proxy)

Que és Guifi-proxy3?

Guifi-proxy3 és l'ampliació del paquet guifi-proxy, creat per en Carles Guadall, més un conjunt de configuracions per tal d'aconseguir un proxy federat-cache en el moment de finalitzar el assistent de configuració.

Des de principis del 2013, el paquet guifi-proxy3 autentica els usuaris a través d'una base de dades ldap, situats sota ldap.guifi.net i ldap2.guifi.net.

Creació del servei a la web de guifi

Prèviament haurem d'haver afegit un dispositiu tipus servidor en el nostre supernode i assigar-li una IP de guifi (dispositiu del supernode > editar > secció de connexions per cable > Rang de IPs destinat als server (es crea si no existeix) > endoll > Enllaça dispositiu > crea > Guardar y modificar.


 1. Crea continguts
 2. guifi.net service
  1. Service name: Servidor Proxy de XXXXXX
  2. Nom curt: NOMCurtSupernode-PROXY
  3. Contacte: mail de contacte de l'administrador
  4. Dispositiu: comencem a escriure el nom del nostre servidor i sortiran els noms dels servidors que comencen així
  5. Servei: Accés a Internet a través d'un Proxy
  6. Estat: Estat del servei
 3. Desa

Un cop desat, tornem a modificar i canviem alguns valors:

 1. Proxy Configuració:
  1. Descàrrega: Ample de banda de baixada
  2. Carregueu: Ample de banda de pujada
 2. Federació del proxy:
  1. IN Els usuaris d'altres proxis poden fer-lo servir
  2. OUT Els usuaris del proxy poden fer-ne servir d'altres
 3. Nom: IP o ressolució interna del proxy
 4. Port: Port del proxy (normalment 3128)
 5. Tipus: Normalment HTTP
 6. Desa

Com instal·la?

Entrem per ssh a la màquina i afegim els repositoris d'apt de guifi:

# apt-get install guifi-proxy3

Nota: en el repositori guifi instal·la la versió antiga del paquet (guifi-proxy3_0.0.1-2_all.deb), per a intal·lar la versió nova (guifi-proxy3_1.1.11_all.deb) que utilitza ldap cal posar el repositori guifi-testing

Configuració del guifi-proxy3

Durant el procés d'instal·lació us demanarà els següents paràmetres:

 • url servei
 • nº del node del servidor proxy (el numero de node del servei)
 • Servidor LDAP 1 ( per defecte ldap.guifi.net )
 • Servidor LDAP 2 ( per defecte ldap2.guifi.net )
 • nom del servidor proxy ( display que els surt als clients que utilitzin el vostre proxy en començar a navegar )
 • e-mail de contacte. És l'email que apareix a les pàgines d'error que mostra el squid
 • idioma de les pàgines d'error del squid. Doncs això, depenent de l'idioma que definiu les pàgines d'error del squid surtiràn en un idioma o en un altre.
 • espai del disc per emmagatzamar cache. (/var/spool/squid3)
 • quantiat de memoria RAM dedicada a la cache. ( defecte 100Mb )

En acabar aquest assistent ( hi ha valors per defecte, per si hi ha dubtes) ja tindreu un servidor proxy-cache federat a punt per ser utilitzat, si no es vol no s'ha d'afegir cap altre configuració [veure més avall].

Com queda organitzada la configuració del squid?

En finalitzar l'assistent tindrem els següents fitxers:

 • /etc/squid3/squid.conf [NO TOCAR/EDITAR] --> configuració estàndard
 • /etc/squid3/guifi.conf [NO TOCAR/EDITAR] --> configuració generada durant el procés d'instalació del guifi-proxy3
 • /etc/squid3/custom.conf --> fitxer reservat per les configuracions dels administradors dels server proxy. ( per exemple les acl que tallen megaupload i demés)

Problemes freqüents

 • No funciona l'autenticació de cap usuari: Possiblement hi ha o hi ha hagut un problema amb el servidor ldap, en aquest cas, prova de reiniciar squid3 (service squid3 restart). Si segueix sense funcionar, posa't en contacte amb la comunitat a través de la llista guifi-dev.

Validació d'usuaris i proxys federats

Mètode guifi-proxy3 amb ldap: guifi-proxy3, consulta a la web el llista de federació dels nodes i es guarda aquesta info per generar el guifi.conf amb la informació de federacions. Amb aquesta info, quan un usuari es valida compara el id de usuari amb el seu id de proxy si aquest usuari pertany a un proxy federat, l'accepta o no, segons com estigui configurat el proxy on es vol connectar.

El procediment s'executa amb un cron cada 30 minuts i aquest fa una consulta a la web amb els proxys federats que accepta aquell proxy:

http://guifi.net/guifi/export/[id_proxy]/federation

Aquesta petició és instantània a la web. Amb aquesta comprovació el què es fa és regenerar el fitxer /etc/squid3/guifi.conf i integra els nous proxys als que el [id_proxy] està federat.

Paral·lelament, cada 30 minuts, ldap consulta la web i integra els usuaris nous de forma incremental (fa una comparació dels usuaris que hi ha a la bbdd de la web i a l'arbre ldap, i els nous els integra). Un cop al dia, a les 3 del matí, es regenera la bbdd de usuaris de proxy de la web a l'arbre ldap.

Si canvies la contrasenya, o esborres el usuari, el canvi no s'aplica fins a les 3 de la matinada.

Validació d'usuaris i proxys federats 2

En els Debian 7.3 al fitxer /etc/ldap/ldap.conf hi havia la linea

#TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

Sense comentar... (cal que estigui comentada) o sigui que nomes pot estar sense comentar la linea TLS_REQCERT never

Configuracions avançades


referències

...partint d'altres experiencies i manuals com:

Eines de l'usuari