Afegir un node de guifi.net

De Guifi.net - Wiki Català

Registrar-se

El primer pas és registrar-se a la pàgina de Guifi.net. Si no s'accedeix des d'aquest vincle anem a "Crea un compte nou" situat a la part superior dreta de la pàgina. Fonamentalment demana un nom d'usuari i una adreça de correu electrònic. Després demana una contrasenya. És importat estar registrat ja que també permet accedir a les tecnologies desenvolupades per la comunitat per configurar, d'una forma senzilla, el maquinari (els "trastos") per connectar-se a la xarxa.

Afegir un node

S'entén per node el lloc des d'on hom vol unir-se de forma estable i permanent a la xarxa de Guifi. Per tant, habitualment, serà el domicili propi.

S'entrarà a la pàgina web de Guifi.net com a usuari registrat introduint el "Nom d'usuari" i la "Contrasenya" a la part superior de la pàgina. Un cop identificat com un usuari registrat, ja es pot afegir el node. Si és la primera vegada que es fa, convé primer provar-ho a la pàgina de prova de guifi. Per crear el node es necessita:

 • Nom de la ubicació: Serà el nom del nou node seguint un mínim de coherència amb els noms dels nodes del voltant.
  • Es recomana utilitzar el nom de la població carrer i numero.
 • Nom curt de la ubicació: Serà el nom abreviat del node, que apareixarà als dispositius, alguns exemples de noms abreviats són:
   • LPModrego47 (per Les Planes, carrer Modregó núm. 47).
   • TRSAjuliol22 (per Terrassa, passeig 22 de juliol).
   • SBDpsgEspronceda53 (per Sabadell, passeig Espronceda).
   • BCNcastillejos384 (per Barcelona, carrer Castillejos núm. 384).

Així que en ambdós casos és interessant "navegar" per les zones geogràfiques de la pàgina de Guifi per a saber com s'han anomenat els noms de la zona a on vivim. Això es fa anant a la pàgina de zones i escollint la nostra zona. Per exemple si es vol donar d'alta un node situat a Les Planes, a l'avinguda de Can Cortes, 58, es navegarà a "Europe", "Iberian Peninsula", "Catalunya", "Vallès Occidental", "Sant Cugat del Vallès" i "Les Planes". A la pàgina de Les Planes hi han llistats els nodes (operatius o projectats) de la zona com, per exemple:

   • LPtransval
   • LP-ccLesPlanes
   • LPcanCortes
   • LPModrego47
Al ser una zona de cases aïllades, en la majoria no s'ha especificat el número. Aquest llistat permet deduir que el nom de Les Planes s'abrevia com LP. Per tant, el nom curt de node podria ser LP-avcancortes58.

Un cop tenim clar el nom i el nom curt del nostre node anem a la pàgina Mapes de Guifi, allà navegarem fins a la nostra zona i un cop allà marcarem la nostra ubicació al mapa. Una altra opció és utilitzar aquesta direcció per a introduïr la direcció i donar d'alta el node.

Ens sortirà un globus amb el text "Add a new node here". Un cop fem click se'ns obre una nova finestra que omplirem amb les dades:

 • Location name: nom llarg
 • Information about this location: si volem una descripció de la ubicació
 • Nom curt: el nom curt
 • Llicència i termes d'ús: al igual que quan instal·lem un programa, hem d'acceptar uns termes bàsics d'ús de la xarxa, marquem Si, ho he llegit i ho accepto.
 • Contacte: correu electrònic de contacte del propietari del node.
 • Barri, Zona: zona a on està el nostre node, aquesta zona ha de ser un punt de terminació, és a dir, que no hi hagi cap altra subzona dintre. Si hem crear el node navegant des de mapes, aquesta s'ha configurat automàticament, si no és així, navegarem fins a la nostra subzona.
 • Mapa: La ubicació geogràfica del nostre node
 • Descripció de la zona: Breu descripció de la zona, com "escola", "casa de x", "barri", etc.
 • Elevació de l'antena: alçada de l'antena respecte el terra

Un cop hem omplert aquestes dades premem a Desa y ja tenim el nostre node creat! :)

Eines de l'usuari