Español   English  

Asterisk/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< Asterisk(S'ha redirigit des de: Asterisk)

Asterisk es una aplicació lliure (GPL) de central telefónica o Private Branch eXchange (PBX). Pot connectar entre sí telèfons IP, telèfons analògics, altres PBX, la Xarxa de Telefonia Conmutada, RDSI, mòdems,... etcètera.

Instal·lació

Des de binaris

Per al Projecte Asterisk Inter-HackLabs recomanem la versió 1.4 o posteriors. Que, entre d'altres coses, són les que poden fer servir la interfície web.

Hi ha ja algunes distribucions live-cd preparades per a funcionar de servidors: Elastix. Algú l'ha virtualitzar/provat?Aquesta distribució ens permet:

 • Servidor de Correu-e,
 • Servidor Missatgeria Instantània (IM).
 • Servidor de Fax.
 • VoIP.
 • Video Conferència.

Podem veure en detall els serveis aquí

Per a instal·lar versions antigues d'Asterisk es pot usar la paqueteria de Debian:

 • squeeze (stable) 1:1.6.2.9-2+squeeze1 [security]: amd64 armel i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc
 • wheezy (testing) 1:1.6.2.9-2: amd64 armel i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc
 • sid (unstable) 1:1.6.2.9-2: amd64 armel i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sh4 sparc

Des de les fonts

Per a treballar amb la darrera versió d'Asterisk (1.4) per a experimentar, s'ha d'instal·lar des de les fonts:

No hi massa problema per compilar. Aquestes són les dependències:

aptitude install build-essential libncurses-dev linux-headers-`uname -r`

I aquestes són les fonts:

http://ftp.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.4.0.tar.gz

(després del ./configure && make && make install , no oblidar fer make samples)

 • Per a executar la consola d'asterisk:
asterisk -vvvgc
 • Configuració d'asterisk:
en general a /etc/asterisk/*

Si estàs al Projecte Asterisk Inter-HackLabs, segueix el següent pas:

Altres passos son:

Si vols extres:

Entorns Web per a configuració/administració

Configuració

Mentre estigui instal·lant tots els paquests ens preguntarà per el codi de país, en aquesta cas a l'estat espanyol és 34.

Un cop instal·lat veiem que queda obert el port 2000 (callbook).

Editem primer /etc/asterisk/manager.conf per a poder accedir via web:

enabled = yes
webenabled = yes

Afegim l'usuari adiminstrador:

[administrator]
secret = wrxiur
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config

Editem en fitxer de configuració /etc/asterisk/http.conf per a poder accedir via web:

enabled = yes
bindaddr = 192.168.1.10 # Adreça de la IP on volem que corri
bindport = 8088 # Port on correrà
enablestatic = yes
redirect = / /static/config/index.html
# Pendent activar HTTPS, hem de generar certificat...

Cal moure uns fitxers perque asterisk espera els fitxers de l'asterisk-gui a un altre lloc:

# cp -Rfv /var/lib/asterisk/* /usr/share/asterisk/
# mv /var/lib/asterisk /var/lib/asterisk_original
# ln -s /usr/share/asterisk /var/lib/asterisk

Després, cal canviar el propietari de /usr/share/asterisk per tal que asterisk tingui accès d'escriptura:

# chown -R asterisk:asterisk /usr/share/asterisk

Reiniciem asterisk: /etc/init.d/asterisk restart

Després, carreguem la següent url: http://192.168.1.10:8088

Que ens redirigirà a aquesta altra, gràcies al parametre redirect del http.conf: http://192.168.1.10:8088/static/config/index.html


Work in progress...

!!!No funciona, no troba res a http://192.168.1.10:8088 ...!!! Work in progess... Provant en debian squeeze i testing si hi ha cap paquet oficial gui, de moment l'oficial de Digitum (Asterisk) no hi és o no el trobo per defecte on hauria de ser i a testing no trogo cap paquet gui per arterisk'

Veus

Veus Asterisk en Català (llicència cc by-sa)

Referències

http://www.asteriskguru.com/tutorials/asterisk_gui.html

Eines de l'usuari