BGP 2 AS en 1 AS

De Guifi.net - Wiki Català

Tenim el cas del supernode de carmel http://guifi.net/carmel que són 2 RB2011, normalment el què fariem seria que cadascuna tingui el seu AS i es comuniquéssin entre elles amb un peer BGP. Amb aquest manual farem que aquest supernode aparegui realment com un sol AS i no com a 2 supernodes enllaçats entre ells per cable. Amb això el què estem creant és un iBGP entre 2 routers.


#R1
/routing filter
add action=passthrough chain="ebgp-in CARMEL" comment="A. Set next hop" disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" set-in-nexthop=\
  172.25.42.18 set-out-nexthop=172.25.42.18
add action=passthrough chain="ebgp-in CARMEL" comment="B. Set pref source" disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" set-pref-src=10.139.39.129
add action=discard chain="ebgp-in CARMEL" comment="D. Discard send non 10.x routes to BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 \
  prefix-length=8-32 set-bgp-prepend-path=""
add action=accept chain="ebgp-in CARMEL" comment="C. Accept 10.x routes from BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=10.0.0.0/8 prefix-length=8-32 \
  set-bgp-prepend-path=""
add action=discard chain="ebgp-out CARMEL" comment="E. Discard send non 10.x routes to BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 \
  prefix-length=8-32 set-bgp-prepend-path=""
#R2
/routing filter
add action=passthrough chain="ebgp-in CARMEL" comment="A. Set next hop" disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" set-in-nexthop=\
  172.25.42.17 set-out-nexthop=172.25.42.17
add action=passthrough chain="ebgp-in CARMEL" comment="B. Set pref source" disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" set-pref-src=10.139.39.145
add action=discard chain="ebgp-in CARMEL" comment="D. Discard send non 10.x routes to BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 \
  prefix-length=8-32 set-bgp-prepend-path=""
add action=accept chain="ebgp-in CARMEL" comment="C. Accept 10.x routes from BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=10.0.0.0/8 prefix-length=8-32 \
  set-bgp-prepend-path=""
add action=discard chain="ebgp-out CARMEL" comment="E. Discard send non 10.x routes to BGP peer" disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 \
  prefix-length=8-32 set-bgp-prepend-path=""


Respecte a la instància i als peerings, els dos routers R1 i R2 tindran el mateix AS, això significa que quan assignem el remote AS, estarem tractant tota l'estona el mateix AS, en el cas de CARMEL 51471.

 • A Routing > BGP > Peers > In Filter -> ebgp-in CARMEL
 • A Routing > BGP > Peers > Out Filter -> ebgp-out CARMEL

Compte que els filtres per a R1 i R2 són diferents!

Eines de l'usuari