Cables UTP

De Guifi.net - Wiki Català

Oriol Contero Ponsico 1esi b

Definició

Cable UTP (Unshielded twisted Pair)

El cable parell trenat més simple i emprat, sense cap tipus de pantalla addicional i amb una impedància característica de 100 Ohms. El connector més freqüent amb l'UTP és el RJ45, encara que també pot usar-se un altre (RJ11, DB25, DB11, etc.), segons l'adaptador de xarxa. És sens dubte el que fins ara ha estat millor acceptat, pel seu cost accessibilitat i fàcil instal·lació. Els seus dos filferros de coure torçats aïllats amb plàstic PVC han demostrat un bon desempenyorament en les aplicacions d'avui. Tanmateix, a altes velocitats pot resultar vulnerable a les interferències electromagnètiques del medi ambient. El cable UTP és el més utilitzat en telefonia pel que realitzarem un estudi més a fons d'aquest tipus de cable.


Utilització

El cable UTP es utilitzat comunment en conexions de ethernet, conexions telefoniques, per la creacio de xarxes de area local i te una gran capaçitat de tranferencia, pero es sobint complicat de montar juntament amb el conector.

Categories de cables UTP

Cada categoria especifica unes característiques elèctriques per al cable: atenuació, capacitat de la línia i impedància.

Existeixen actualment 8 categories dintre del cable UTP:

Categoria 1: Aquest tipus de cable aquesta especialment dissenyat per a xarxes telefòniques, és el típic cable emprat per a telèfons per les companyies telefòniques.Arriben com màxim velocitats de fins a 4 Mbps.

Categoria 2: De característiques idèntiques al cable de categoria 1.

Categoria 3: És utilitzat a xarxes d'ordenadors de fins a 16 Mbps. de velocitat i amb una amplada de banda de fins a 16 Mhz.

Categoria 4: Aquesta definit per a xarxes d'ordenadors tipus anell com Token Ring amb una amplada de banda de fins a 20 Mhz i amb una velocitat de 20 Mbps.

Categoria 5: És un estàndard dintre de les comunicacions a xarxes LAN. És capaç de suportar comunicacions de fins a 100 Mbps. amb una amplada de banda de fins a 100 Mhz. Aquest tipus de cable és de 8 fils, és a dir quatre parells trenats.

Categoria 5e: És una categoria 5 millorada. Minimitza l'atenuació i les interferències. Aquesta categoria no té estandarditzades les normes encara que si aquesta diferenciada pels diferents organismes.

Categoria 6: No aquesta estandarditzada encara que ja aquesta utilitzant-se. Es definiran les seves característiques per a una amplada de banda de 250 Mhz.

Categoria 7: No aquesta definida i molt menys estandarditzada. Es definirà per a una amplada de banda de 600 Mhz. El gran inconvenient d'aquesta categoria és el tipus de connector seleccionat que és un RJ-45 d'1 pins.

En aquesta taula podem veure per a les diferents categories, tenint en compte la seva amplada de banda, com seria les distancia màxima recomanada sense patir atenuacions que facin variar el senyal:


Fitxer:Taula.jpegFitxer:Utp.jpegEstándares de Cables UTP/STP

  1. Cat 1:Actualment no reconegut per TIA/EIA. Prèviament usat per a comunicacions telefòniques POTS, ISDN i cablatge de timbrat.
  2. Cat 2: Actualment no reconegut per TIA/EIA. Prèviament va ser usat amb freqüència a xarxes token ring de 4 Mbit/s.
  3. Cat 3: Actualment definit a TIA/EIA-568-B, usat per a xarxes de dades fent servir freqüències de fins a 16 MHz. Històricament popular (i encara usat) per a xarxes ethernet de 10 Mbit/s.
  4. Cat 4: Actualment no reconegut per TIA/EIA. Posseeix performance de fins a 20 MHz, i va ser freqüentment usat a xarxes token ring de 16 Mbit/s.
  5. Cat 5: Actualment no reconegut per TIA/EIA. Posseeix performance de fins a 100 MHz, i és freqüentment usat a xarxes ethernet de 100 Mbit/s ethernet networks. És possible usar-lo per a ethernet de gigabit 1000 BASE-T.
  6. Cat 5e: Actualment definit a TIA/EIA-568-B. Posseeix performance de fins a 100 MHz, i és freqüentment usat tant per a ethernet 100 Mbit/s com per a ethernet 1000 Mbit/s (gigabit).
  7. Cat 6: Actualment definit a TIA/EIA-568-B. Posseeix performance de fins a 250 MHz, més del doble que les categories 5 i 5e. Usat principalment per a Gigabit
  8. Cat 6a: Especificació futura per a aplicacions de 10 Gbit/s.


Conector RJ-45

El cable utp casi sempre va acopanyat de un conector RJ-45 del cual farem cinc centims;

El RJ45 és una interfície física comunament usada per connectar xarxes de cablatge estructurat, (categories 4, 5, 5e i 6). RJ és un acrònim anglès de Registered Jack que paral·lelament és part del Codi Federal de Regulacions dels Estats Units. Posseeix vuit 'pins' o connexions elèctriques, que normalment s'usen com a extrems de cables de parell trenat.

És utilitzada comunament amb estàndards com TIA/EIA-568-B, que defineix l'actitud dels pins o *wiring *pinout.

Una aplicació comuna és el seu ús a cables de xarxa Ethernet, on acostumen a usar-se 8 pins (4 pars). Altres aplicacions inclouen terminacions de telèfons (4 pins o 2 parells), d'altres serveis de xarxa com RDSI i T1 i també RS232.

Eines de l'usuari