Español  

Categoria:Telefonia mòbil

De Guifi.net - Wiki Català

Amb més de 10.000 nodes operatius i més de 15.000 quilòmetres d'enllaços, Guifinet és la xarxa de telecomunicacions de gestió ciutadana més gran del món. Fins a ara la gran majoria d'aquests nodes estan en els terrats de milers de llars interconnectades a través de les ones de les tecnologies WiFi i es transmeten entre ells dades digitals com webs, arxius, missatgeria instantània internes a la xarxa i també portes de sortida a Internet. Alguns d'aquests nodes de terrats donen conectivitat també a peu de carrer a parcs, places i llocs públics. El propòsit d'aquest projecte és treure a peu de carrer i que no quedi només a nivell de terrat aquesta conectivitat i aprofitar el doble avantatge actual de

 1. El gran desplegament que es duu fent des de 2004 que ha facilitat els més de 12.000 km2 de cobertura
 2. L'abaratament dels dispositius mòbils amb Wi-Fi

Per a desenvolupar:

 1. L'optimització dels dispositius WiFi para exteriors que permetin fer roaming
 2. L'optimització dels servidors de VoIP para connectar els dispositius mòbils i poder realitzar trucades de veu a través d'ell
 3. L'optimització dels servidors de streaming per a connectar els dispositius mòbils i poder realitzar streaming de video i àudio a través d'ells
 4. L'optimització dels servidors de correu i de web per a connectar els dispositius mòbils i poder enviar correu electrònic i publicar en web a través d'ells per a l'arxiu a temps real de noves narratives

Per a tot això tenim experiència en el desenvolupament de zones temporals de cobertura a peu de carrer per a esdeveniments grans a l'aire lliure per a proveir de conectivitat a milers de persones. La proposta és una proposta també d'unificació de tots aquests recursos.

Requisits tècnics

Guifi.net és un projecte nascut a Catalunya però creixent de forma exponencial en la resta de regions de la península i preparat per a créixer en qualsevol lloc del món, a aquest efecte tenim 9.700 nodes a Catalunya, 300 nodes en la comunitat valenciana i unes desenes repartits per altres llocs de la península com La Rioja, Madrid, Andalusia, Galícia,... En el cas d'Astúries ja hi ha 2 nodes en proves i 5 més projectats per a la seva construcció. Per a provar el roaming farien falta almenys dos nodes Alix a Gijón i dispositius mòbils amb WiFi para cadascuna de les persones participants. Faria falta a més, un servidor connectat localment a la xarxa de les Alix i a internet. Hi ha també nodes de Guifi.net en llocs tan similars a La Laboral de Gijón com el Medialab-prat de Madrid o el Hangar de Barcelona.

Perfils

 • Persones amb coneixements en protocols de enrutament dinàmic
 • Persones amb coneixements en administració de servidors de Veu sobre IP
 • Persones amb coneixements en administració de servidors de correu electrònic
 • Persones amb coneixements en el desenvolupament d'aplicacions de web 2.0 lliures
 • Persones disposades a omplir de continguts creatius d'imatge, àudio, video, text a temps real una xarxa de telecomunicacions Donades experiències anteriors no vam dubtar que surtin col·laboradors per a cadascun dels perfils.

Pàgines a la categoria «Telefonia mòbil»

Les següents 2 pàgines són dins d'aquesta categoria, d'un total de 2.

Eines de l'usuari