Cloudy 64bits

De Guifi.net - Wiki Català

Actualment només existeix generada la versió de 32 bits, no obstant pots crear la versió de 64 bits de la següent manera:

Primer, descarrega el sistema de generació o "constructor" d'imatges (image builder):

apt-get install build-essential live-build imagemagick curl debootstrap git unzip 
git clone http://dev.cloudy.community/guifi.net/cloudy-image-builder.git

A continuació modifica les següents variables del fitxer Makefile:

ARCH ?= amd64
FLAVOUR ?= amd64

Finalment, pots generar la imatge amb la següent comanda:

sudo make

Un cop la imatge ha estat creada, tindràs una versió Cloudy de 64 bits en ./devel/binary.hybrid.iso
Alternativament pots "Cloudynitzar" una Debian de 64 bits per convertir-la en Cloudy.

Llegeix com en la página Cloudynitzar de la wiki.

Eines de l'usuari