Cloudy en node client

De Guifi.net - Wiki Català

Cloudy utilitza un sistema de publicació i cerca de serveis per a compartir-los amb altres Cloudys. Per a fer això actualment es fa servir Serf.

Aquest programari obre un port TCP al servidor (Cloudy) per a escoltar peticions i poder communicar-se amb altres.

Per tant, per a que un Cloudy instal·lat en un node client pugui interactuar amb els altres Cloudys cal fer alguns passos addicionals:


1. Saber l'adreça IP pública del node (10.x.x.x); no la IP assignada al Cloudy sinó la IP assignada al node client.

  • Podeu anar a la pàgina de Guifi del vostre node per a saber quina és la IP d'aquest.


2. Modificar un parell de fitxers i declarar la IP pública del node. Heu d'afegir la IP als fitxers de configuració per tal de que el programari pugui anunciar correctament la IP pública i no la privada.

  • Per fer-ho, amb l'usuari root, entreu per línia de comandes el següent:
root@cloudy:~# echo "ADVERTISE_IP=10.x.x.x" >> /etc/avahi-ps-serf.conf
root@cloudy:~# echo "PUBLIC_IP=10.x.x.x" >> /etc/getinconf-client.conf
root@cloudy:~# /etc/init.d/serf restart

(on 10.x.x.x és la IP pública del vostre node.)

Exemple: A un node amb adreça IP 10.1.2.3 els fitxers haurien de ser com:

  /etc/avahi-ps-serf.conf
SERF_RPC_ADDR=127.0.0.1:7373
SERF_BIND=5000
SERF_JOIN=10.139.40.82:5000
ADVERTISE_IP=10.1.2.3

  /etc/getinconf-client.conf 
#!/bin/sh
# Automatically generate file
GTC_SERVER_URL=http://10.139.40.84/index.php
NETWORK_NAME=demo
NETWORK_KEY=demo
INTERNAL_DEV=eth0
# PORT=665
# GETINCONF_IGNORE=1
GETINCONF_IGNORE=1
PUBLIC_IP=10.1.2.3


3. Fer una redirecció (port forwarding) del port 5000 (Serf) al node. I si voleu tenir més serveis haureu de redireccionar el port de cadascun d'aquests.

  • La configuració per fer això dependrà del dispositiu que tingueu.
Eines de l'usuari