Comparativa entre xarxes infraestructura i xarxes MANET

De Guifi.net - Wiki Català

Noms emprats >> Infraestructura Mesh - MANET
Modes de ràdio teòrics tots tots
Modes de ràdio utilitzats a la pràctica Master, Managed Ad-hoc (majoritàriament); Master, Managed excepcionalment
Mitjà teòric Qualsevol Qualsevol
Mitjà utilitzats a la pràctica Ràdio (WiFi) (majoritari); ethernet, fibra òptica (minoritari) Ràdio (WiFi) (majoritari); ethernet, fibra òptica (minoritari)
Topologia de xarxa resultant a la pràctica Malla Malla
Protocols d'encaminament teòrics tots tots
Protocols d'encaminament utilitzats a la pràctica BGP, OSPF (funcionen sobre programari privatiu i lliure) BMX6, BATMAN-adv, BABEL, batmand (històric), OLSR (històric) (el programari privatiu no els implementa, només funcionen sobre programari lliure)
Programari per encaminar emprat a la pràctica RouterOS (privatiu) (majoritàriament) Diferents sobre OpenWrt (lliure)
Eines de l'usuari