Concentrador

De Guifi.net - Wiki Català

Fitxer:Hubmalkav112.jpg
Hub actiu 8 ports

Un Concentrador o Hub es un dispositiu electrònic que enllaça segments d'una xarxa.

Funcionament

El concentrador funciona repetint cada paquet de dades en cada un dels ports que té, excepte en el que ha rebut el paquet. També s'encarrega d'enviar una senyal de xoc a tots els ports si detecta una col·lisió. A més, fa la funció d'un repetidor, regenerant la senyal. També anomenat repetidor multiport, existeixen 3 classes:

  • Passiu: No necessita energia elèctrica.
  • Actiu: Necessita energia elèctrica.
  • Intel·ligent: També anomenats smart hubs son hubs actius que inclouen microprocessador.

Dintre del model OSI el concentrador treballa al nivell 1, la capa física de la xarxa, com els repetidors.

Avantatges/Desavantatges

  • Aquests dispositius de xarxa envien els paquets per tots els segments que hi estiguin connectats, permetent sniffers que puguin rebre els paquets sense ser el seu destinatari.
  • Aquesta repetició de paquets a tota la xarxa genera un enorme desaprofitament de l'amplada de banda i implica una probabilitat més alta de colisió de paquets.
  • Funciona com a repetidor regenerant la senyal, permetent ampliar la longitud física de la xarxa.

Els concentradors van ser molt populars fins l'abaratiment dels switch, que tenen una funció similar però proporcionen més seguretat contra sniffers i menys tràfic de paquets a la xarxa.

Eines de l'usuari