Español  

Configurar Repositori apt guifi

De Guifi.net - Wiki Català

Per tal de poguer utilitzar els paquets deb desenvolupats per la comunitat guifi, hem d'afegir el repositori oficial al nostre fitxer de repositoris del nostre sistema basat en Debian (Debian, Ubuntu, Mint, etc.)

Stable

$ vi /etc/apt/sources.list

# Repositori oficial de Guifi.net
deb http://serveis.guifi.net/debian guifi/

Un cop afegida aquesta línia, com que el repositori esta firmat, s'ha d'introduïr la clau publica el primer cop que ho feu servir, per fer-ho heu d'executar aquesta comanda:

$ sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E484DAB

Alguns cops aquest "keyserver" no respon, així que si dóna algun error, proveu amb aquest altre:

$ sudo apt-key adv --keyserver pgp.rediris.es --recv-keys 2E484DAB


Finalment actualitzem el repositori del nostre sistema amb:

$ sudo apt-get update

I ja es poden utilitzar els paquets del repositori. Si teniu paquets antics, simplement haureu d'executar la comanda per actualitzar el sistema:

$ sudo apt-get upgrade

I si el volem pujar de versió

$ sudo apt-get dist-upgrade

Notes

Hi ha un repositori d'ubuntu que té els paquets més actualitzats

# vi /etc/apt/sources.list

# Repositori Oficial de Guifi (Testing)
deb http://serveis.guifi.net/debian ubuntu/

Testing

S'ha creat una nova branca per als paquets de desenvolupament, com ara el paquet guifi-proxy3, per fer-la servir, cal posar aquesta línia:

# vi /etc/apt/sources.list

# Repositori Oficial de Guifi (Testing)
# deb http://serveis.guifi.net/debian guifi-testing/
Eines de l'usuari