Español  

Corkscrew/ca

De Guifi.net - Wiki Català

< Corkscrew(S'ha redirigit des de: Corkscrew)

Corkscrew és un programa que permet fer connexions TCP (encriptades) a través d'un proxy http.

Instal·lació

En sistemes basats en debian:

# apt-get install corkscrew

Corkscrew + SSH

Suposem que volem accedir amb el corkscrew contra un servidor proxy federat de guifi.net. Per a això primer haurem de definir un fitxer amb el nostre nom d'usuari i contrasenya del proxy

$ vi ~/.corkscrew-auth
nom.usuari:password
$ chmod 600 ~/.corkscrew-auth

I li diem a ssh que cada cop que intenti connectar-se ho faci a través del proxy

$ vi ~/.ssh/config
Host *

ProxyCommand corkscrew ipproxy portproxy %h %p /home/usuari/.corkscrew-auth

Quan volguem tornar a fer connexions ssh de forma directa a internet comentarem les línies d'aquest fitxer o bé renombrarem el fitxer config.

Sol·lució de problemes

Possiblement el proxy a on et vols connectar no està configurat per a permetre aquest tipus de connexions en els ports als quals vols connectar, el comportament en les dos versions de guifi-proxy utilitzades fins al moment el comportament és diferent.

Per a guifi-proxy serà necessari afegir la acl per a les peticions 22

# vi /etc/squid/squid.conf
acl SSL_ports port 22 # ssh

En canvi guifi-proxy3 ja permet aquest tipus de connexions a qualsevol port.

Els errors que us podeu trobar són:

laura@salnitre:~/.ssh$ ssh blackhold@wiki.guifi.net -p27
Proxy could not open connnection to wiki.guifi.net:  Forbidden
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host

El proxy no permet fer connexions al port 27

Eines de l'usuari