DBm

De Guifi.net - Wiki Català

El dBm és una unitat de mesura utilitzada principalment en telecomunicacions per expressar la potència absoluta mitjançant una relació logarítmica.

El dBm és el nivell de potència en decibelios en relació a un nivell de referencia de 1 mW.

El valor en dBm és una valor de potència que és calcula amb:

<math> \text{dBm} = 10\times \log \frac{P}{1 \text{mW}}</math>

El nivell de referència és la potència 1mW.

Per exemple, les antenes de 2,4Ghz WIFI per llei han de limitar la seva potència a 100mW que equival a 20dBm.

L'avantatge d'aquestes unitats logarítmiques és que redueixen a simples restes i sumes els càlculs de potències quan s'utilitzen guanys i atenuacions.

Càlculs de potències

Vegeu també

Enllaços externs

Eines de l'usuari