Empreses

De Guifi.net - Wiki Català

Tipus d'empreses de telecomunicacions

La regulació de les empreses instal·ladores la pots trobar a:

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Modelos/Orden%20ITC-1142-2010.pdf

Defineix un registre d'empreses instal·ladores. Els tipus d'empreses són:

Tipo A: Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones no definidas en el tipo F.

Tipo B: Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones.

Tipo C: Instalaciones de sistemas audiovisuales.

Tipo D: Instalaciones de centros emisores de radiocomunicaciones.

Tipo E: Instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles.

Tipo F: Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de telecomunicaciones de control, gestión y seguridad en edificaciones o conjuntos de edificaciones.

Simplificant defineix els equipaments de mesures que han de tenir per poder verificar els paràmetres de les instal·lacions a la que se'ls considera reconeguts. I crec que també la formació que han de tenir per a poder signar els bolletins de les instal·lacions. Em podeu corregir si vaig errat.

A la presentació que ens vam fer es va comentar que les instal·lacions wifi estaven fora de l'abast d'aquesta regulació. També em podeu corregir.

Eines de l'usuari