Español  

Enrutament

De Guifi.net - Wiki Català

S'ha d'anar en comte al crear un enllaç entre nodes, si escollim OSFP o BGP. Doncs poden surgir problemes de rutes. Vegeu a DISCUSIO d'aquest fil, la opinio den Joan Gaudes

Vegeu també: conceptos básicos de enrutamiento

Teoria rapida BGP [1] Teoria avançada BGP [2]

Eines de l'usuari