Cerca d'enllaços externs

De Guifi.net - Wiki Català

Es poden utilitzar caràcters comodí com "*.wikipedia.org". Es necessita com a mínim un domini de primer nivell, per exemple "*.org".
Protocols admesos: http://, https://, ftp://, ftps://, ssh://, sftp://, irc://, ircs://, xmpp:, sip:, sips:, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, tel:, sms:, news:, svn://, git://, mms://, bitcoin:, magnet:, urn:, geo: (http:// per defecte si no se n'especifica cap).

Cerca d'enllaços externs    
Eines de l'usuari