FO en la Vila

De Guifi.net - Wiki Català

Introducció

Aquesta proposta te com objectiu desplegar fibra òptica en la vila de forma col·lectiva. La FO ja fa uns 15 anys es la forma mes econòmica de fer una infraestructura de banda ample. Encara els operadors dominants no han arribat a la majoria de viles de Catalunya. Això presenta una oportunitat de fer-nos càrrec de forma col·lectiva. Ens basem en les experiències positives de la comunitat Guifi.net, que a més a més de haver construït una xarxa de més de 15.000 nodes en Catalunya, ja ha desplegat la FO de forma col·lectiva. En aquesta pàgina expliquem primer el context en que ens trobem, informacions sobre Guifi.net, les oportunitats que això ofereix per la nostra vila i les grans línies de com ens podríem organitzar per fer realitat aquesta proposta. És una proposta col·lectiva i et convidem a participar-hi. Aquesta proposta és un model, que estem treballant primer per la vila d'Arenys de Mar - però en tot moment tenim present que ha de ser replicable a altres viles. De fet, ens inspirem ja en altres viles que han anat davant, com a Gurb i Rubí.

Context

<<expliquem sobre el context de concentració de poder en mans d'uns pocs grans operadors que tots coneixem. Expliquem també perquè no ens interessa la seva proposta i perquè si ens interessa una proposta alternativa des de baix, de forma col·lectiva.>>

Guifi.net

<<expliquem un resum d'aquesta gran comunitat, sobre la XOLN i en concret FO i BuB>>


Oportunitats

<<tenim clar que vol dir tenir la nostra pròpia xarxa dins la vila, lo que possibilita aquesta infraestructura i que ho organitzem nosaltres? expliquem quines oportunitats econòmiques això ofereix a les empreses existents en la vila i les noves que s'hi podran instal·lar, oportunitats de feina que genera, que cada casa es converteix en un centre de dades...>>

Organització

Hem de fer un pla tècnic, econòmic i organitzatiu.

tècnic

Aquí definim les parts tècniques per desplegar la FO, enllaçar-ho amb l'eix troncal i fer-ho arribar dins de les cases i oficines.

econòmic

Cal una inversió prèvia. I una (petita) quota de manteniment. Aquí definim els costos previstos, i com repartir-ho entre els participants/socis.

organitzatiu

De tots els models organitzatius sembla que el d'una cooperativa de serveis ens pot facilitar més la vida. Aquí fem una reflexió. I definim quins rols necessitem per llençar el projecte i després per mantenir-ho.


Referencies

  • Guifi.net BuB:
  • Pla del Consell Comarcal Maresme:
  • Plans BuB Rubí:
  • Mapes de l'ajuntament del desplegament dels tubs
  • ...

Participació

Per organitzar-nos hem creat un grup de treball a l'Alfresco. Si t'interessa pots participar-hi.

Reunions

  • 10 juliol 20h
Eines de l'usuari