IPv4

De Guifi.net - Wiki Català

A l'espera de que algu faci aquesta entrada, linko aquesta web on hi ha un bon manual tcp/ip v4

http://www.saulo.net/pub/tcpip/index.html

Eines de l'usuari