Español  

Instal·lar firmware Ubiquiti Rocket M5

De Guifi.net - Wiki Català

Partim de que tenim una Ubiquiti Rocket M5 a la que no hi podem accedir, ni tan sols ressetejant a la configuració per defecte.

Primer posarem l'antena en mode administració, i per a això premerem el botó de reset fins que les llums 1 i 3, i 2 i 4 facin pampallugues de forma asíncrona

A continuació ens descarregarem el firmware d'aquesta pàgina web. Ja que estem allà ens descarreguem la darrera versió, en aquest cas el AirOS 5.2.

En aquest mode no es pot entrar a l'antena ni per ssh ni per http, així que la única forma que tenim per accedir-hi és fer-ho per tftp.

Per a això serà necessari instal·lar un client de tftp a la nostra màquina.

# apt-get install tftp

Aleshores carregarem el nou firmware a l'antena entrant primer per tftp i després pujant-ne el fitxer:

laura@salnitre:~/Baixades/firm$ tftp 192.168.1.20
tftp> ?
Commands may be abbreviated. Commands are:

connect   connect to remote tftp
mode    set file transfer mode
put     send file
get     receive file
quit    exit tftp
verbose   toggle verbose mode
trace    toggle packet tracing
status   show current status
binary   set mode to octet
ascii    set mode to netascii
rexmt    set per-packet retransmission timeout
timeout   set total retransmission timeout
?      print help information
tftp> bin
tftp> put XM-v5.2.build5132.bin
Sent 6293318 bytes in 3.9 seconds
tftp> quit


És important que al entrar a la sessió tftp ens posem al directori a on descarregat el firmware.

Un cop carregat el firmware el router estarà uns segons amb les llums apagades i als 2, 3 minuts es reiniciarà amb la configuració de fàbrica:

http://192.168.1.20

usuari: ubnt
password: ubnt

I això és tot amics!

Eines de l'usuari