Institucions

De Guifi.net - Wiki Català

Ajuntaments

En el cas que un ajuntament o qualsevol administració pública vulgui fer xarxa o oferir serveis a terceres persones, com la una connexió a Internet, un proxy, ..., es necessari que ho notifiqui a la CMT. El model plantejat en la documentació adjunta és pel cas d'integrar-se a la xarxa guifi.net seguint el Comuns de XOLN sense ànim de lucre i amb l'interès general de la millora de les infraestructures de comunicació al municipi.

  • Descarregar aquest document (serà necessari presentar tota aquesta documentació juntament amb aquest document)
  • Adjuntar el model d'annex que hi ha al workspaces dintre instal·ladors > CMT > Ajuntaments
  • Enviar tota la documentació (per correu certificat administratiu o presentació en paper al registre de la CMT)
  • El termini per la resposta és de 15 dies i si no diuen res, el tràmit és acceptat per silenci administratiu positiu (punt 4.1. document annex)

Biblioteques

Què diu la CMT de l'ús del wi-fi a les Biblioteques de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ja fa temps va demanar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions si podia instal·lar wi-fi a les biblioteques de la seva xarxa, permetre la connexió als punts d'accés i deixar accedir a Internet als usuaris amb carnet de la biblioteca i què els calia fer per tirar aquest projecte endavant.

La resolució de la CMT els diu que:

- poden fer-ho i, per això, no cal que es registrin com a operadors de telecomunicacions, l'exigència del títol d'operador es podrà demanar a l'empresa que subministra Internet a la biblioteca, no a la diputació, ni a la biblioteca, només a l'empresa de telecomunicacions

- també esmenta que poden oferir l'accés a Internet als usuaris amb carnet de la biblioteca

Això és, lògicament, extrapol·lable a guifi.net en general, fixem-nos bé amb el que diu la resolució:

- una persona, pel fet de tenir un portàtil i fer-se el carnet de la biblioteca, ja deixa de ser 'públic en general'. I, per tant, ja no 'utilitza', ni 'contracta' un servei aliè sinó que en fa 'autoprestació' (sense que en cap moment es consideri el fet que qualsevol persona pot tenir un portàtil i el carnet de la biblioteca).

Això és clavat al que fa un guifero, que compra un router i defineix el node a la web.

Font: Blog lluis.dalmau

+ enllaços http://blogcmt.com/2010/09/14/vecinos-que-comparten-wifi/

Eines de l'usuari