Legal Retencio dades

De Guifi.net - Wiki Català

Sobre la obligació de retenció de dades per part dels operadors, que és del que parla aquesta directiva i no pas de compartir internet i hotspots, i que a Espanya es desenvolupa amb la llei 25/2007, pel que fa a l'activitat que es fa guifi.net, aplica el seu art.3, apartat 1.a.2.iii de la mencionada 25/2007.

A això hi donem compliment sobrat amb l'aplicació web de guifi.net, on com sabeu s'hi enregistren tots els nodes, i les ips que es fem servir. Cosa que *també* està degudament notificada, per tant, s'entén que suficient.

  • NO* hi ha cap obligació de tenir logs als proxys, saber la gent a on navega, és més, aquesta informació hauria de fer-se servir només per gestió, tafanejar-los pot comprometre la privacitat, es a dir, aniria contra el comuns i altres lleis, en aquest cas de protecció de dades.

Des de fa molts anys s'han fet moltísimes gestions, no només notificacions, també reunions directes de tot tipus, incloent amb la CMT tan a nivell del propi consell com de tècnics jurídics tractant tots aquests aspectes que es fan habitualment a dins de guifi.net i no hi ha cap motiu per estar preocupats pel compliment legal. El que millor ho demostra és que tenint la envergadura que tenim, i portant els anys que ja portem, no hem tingut mai cap problema sobre aquests temes.

El que es de debò una "tonteria" es donar a entendre al contrari. Les insinuacions que qüestionen la legalitat del que es fa habitualment a guifi.net fan molt de mal i demanaria a tothom el màxim de seriositat al tractar sobre aquests aspectes.

Resumeixo de nou. Totes les persones físiques o jurídiques que tinguin degudament donats d'alta els nodes a la web de guifi i comparteixen internet ja sigui amb proxys o hotspots, o com sigui, sempre que ho facin sense fer-ne una explotació econòmica i/o compromís de servei, estan cobertes amb la notificació de la fundació i compleixen la normativa vigent, també la de retenció de dades, i es fa així expressament per evitar que tothom individualment hagi de fer notificacions individualment (cosa que la CMT també volia evitar) i que en tinguem coneixement, no han de tenir mai cap problema ni haurien de tenir-lo. Si en un improbable, fos el cas, seria funció de la fundació defensar-los.

Qui hauria de fer una notificació a banda i complir les obligacions d'operador son els qui adquireixen compromisos de servei o realitzen una activitat econòmica. Sobre si aquests ho fan o no, la veritat es que això no que actualment s'esta controlant i és el que eventualment en algun moment potser si que s'hi farà algun tipus de control per certificar que ells també coneixen i compleixen aquestes normatives.

Eines de l'usuari