Mapa del codi

De Guifi.net - Wiki Català

Introducció

Aquest document pretén documentar la estructura del codi PHP del mòdul Drupal-guifi que aporta gran part de la funcionalitat qeu trobem a la web http://guifi.net

Dependències

Les dependencies son les següents: PHP 4.4.0 o superior (5.2 recomanat) MySQL 4.1 Drupal 6.x

Instal·lació

Per instalar el mòdul primer ens cal tenir un Drupal on instalar-hi el mòdul. Aquí hi ha una recepta per aconseguir un entorn de desenvolupament complet

Preparando el Entorno de Desarrollo

Estructura de carpetes

Després de la instal·lació hem de tenir el codi del mòdul a la carpeta següent de la nostra

/sites/all/modules/guifi

A dins d'aquesta hi trobarem els següents directoris

├── contrib
│   ├── api_client
│   ├── api_doc
│   ├── drupal-patches
│   ├── fonts
│   ├── lang
│   ├── phplot
│   ├── Template
│   └── Twig
├── firmware
├── icons
├── js
├── libs
└── translations

Llistat de fitxers

A l'arrel del mòdul hi trobem els següents fitxers :

├── GeoCalc.class.php
├── guifi_ahah.inc.php
├── guifi_api.inc.php
├── guifi_cnml.inc.php
├── guifi_cron.inc.php
├── guifi.css
├── guifi_csvproxy.inc.php
├── guifi_devel.inc.php
├── guifi_devices.inc.php
├── guifi_domains.inc.php
├── guifi_gml.inc.php
├── guifi_graphs.inc.php
├── guifi_heights.php
├── guifi_hosts.inc.php
├── guifi_includes.inc.php
├── guifi.info
├── guifi.install
├── guifi_interfaces.inc.php
├── guifi_ipv4.inc.php
├── guifi_links.inc.php
├── guifi_maps.inc.php
├── guifi.module
├── guifi_networkutils.inc.php
├── guifi_node.inc.php
├── guifi_nodexchange.inc.php
├── guifi-proxy.spec
├── guifi_radios.inc.php
├── guifi_routingmap.inc.php
├── guifi_service.inc.php
├── guifi_spatial.inc.php
├── guifi_sql.inc.php
├── guifi_stats.inc.php
├── guifi_tools.inc.php
├── guifi_traceroute.inc.php
├── guifi_unsolclic.inc.php
├── guifi_users.inc.php
├── guifi_zone.inc.php

Llibreries

El mòdul de Drupal-Guifi utilitza les següents llibreries:

  1. Phplot
  2. Twig


Mapa de URLs definides

Entitats

Eines de l'usuari