Español  

Monitoratge Cacti UBNT

De Guifi.net - Wiki Català

Grafiques AirOS

L'Airos 5.5 actualment permet graficar: senayl RF, cpu Usage, memory, UBNT TX/RX

Problematica

Des de la versio 5.x del AirOS cada radio té uns OIDS diferents pels valors de senyal RF i UBNT TX/RX

Sol·lució

Crear manualment per cada radio un DATA TEMPLATE especificant l'OID.

Modificar el DATA SOURCE de cada radio pel nou DATA TEMPLATE especific de cada radio

)-> snmpwalk -v 1 -c public 10.228.20.99

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux 2.6.32.54 #1 Fri Apr 6 14:56:27 EEST 2012 mips"

iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.10002.1

iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (525842500) 60 days, 20:40:25.00

iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "guifibages-users@cpl.upc.edu"

iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "MNSC-MNBF"

OID que farem servir:

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.21.109.138.13.43.5 = INTEGER: -56

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.4.0.21.109.138.13.43.5 = Counter32: 1548190927

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.5.0.21.109.138.13.43.5 = Counter32: 337303226

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.6.0.21.109.138.13.43.5 = Counter32: 10

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.7.0.21.109.138.13.43.5 = Counter32: 12474059

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.8.0.21.109.138.13.43.5 = Gauge32: 117000000

iso.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.9.0.21.109.138.13.43.5 = Gauge32: 52000000

End of MIB

1º senayl RF

penultimº UBNT RX

ultimº UBNT TX

Quan es modifica un OID en un data template l'ISO equival a 1, o sigui que el OID per veure el UBNT TX de la radio és : 1..3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.9.0.21.109.138.13.43.5

Eines de l'usuari