Node frontera amb qMp

De Guifi.net - Wiki Català

Manual per a configurar un supernode en que conflueixen nodes de qMp amb nodes infraestructura (estil clàssic de guifi.net).

Part infraestructura

Exemple a la Mikrotik RouterBoard 750:

eth0 -> enllaç amb supernode infra
eth1 -> node mesh1
eth2 -> node mesh2

A la RB configurem les eth1 i eth2 dins un bridge, p.e wLan/Lan

D'aquesta forma els nodes Mesh ja es veuran ja que estan en el mateix bridge de capa2


A la RB configurem un dhcp-server pq doni IPs al wLan/Lan (el unsolclick ja ho fa)

Els nodes mesh llavors agafaran IP d'aquest rang.

A la RB posem una ruta estàtica del rang del núvol mesh, per exemple:

10.139.40.0/24 -> IP_NODE_MESH_1

La RB publicarà per BGP el rang del núvol Mesh i alhora usarà un dels nodes mesh com gateway per accedir a aquesta xarxa.

Propostes de millora

Una cosa a millorar seria que el DHCP de la RB donès la ruta 10.0.0.0/8 en comptes de la default (0.0.0.0/0)

Example

Classless route adds specified route in clients routing table. In our example it will add dst-address=160.0.0.0/24 gateway=10.1.101.1

/ip dhcp-server option
add code=121 name=classless value=0x18A000000A016501000A016501
/ip dhcp-server network
set 0 dhcp-option=classless

Result:

[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf,
m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #   DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY      DISTANCE
 0 ADS 0.0.0.0/0             10.1.101.1     0
 1 ADS 160.0.0.0/24            10.1.101.1     0


Part qMp

Versió nova, interfície web

Per afegir la ruta 10.0.0.0/8 i que el núvol qMp arribem a la resta de guifi.net, anar a menu > qMp > Configuration > Gateways

Afegir la ruta a la interficie que connecta amb el node infraestructura.


Versions antigues, arxius de configuració

 1. Anar menu Administration > Network > Interfaces
  1. editar la Wlan_E1, Advanced settings, desmarcar "Use Default Gateway"
 2. Editar fitxer /etc/config/gateways
config gateway 'community'
    option type 'search'
    option network '10.0.0.0/8'
    option maxPrefixLen '8'
    option ignore '1'
config gateway 'community_offer'
    option type 'offer'
    option network '10.0.0.0/8'
    option bandwith '100000'
    option ignore '0'

Nota: Si s'utilitza la interficie WAN del trasto qMp, s'ha d'anar en comte que la ip que obtingui del node infraestructura s'aplicara a les rutes la gateway per defecte 0.0.0.0/0 del trasto qMp.

Per deshabilitar-ho, ja que només s'usaria per les 10.0.0.0/8, s'ha d'anar a editar la interficie: menu Network > Interfaces, editar WAN_E1, pestanya Advanced Settings, desmarcar "Use Default Gateway"

Eines de l'usuari