Parallamps

De Guifi.net - Wiki Català

Propostes

Mirar http://www.ingesco.com/index.php/es/productos/proteccion-externa/proteccion-activa/sistema-de-captacion-activo, el PDC, et farà falta la peça d'adaptació a màstil, el comptador de llamps (obligat per normativa), el born de connexió a parallamps, cable de coure nu de 70 mm2 com a mínim, perico de registre de terra i piques de posada a terra (a de ser una bona posada a terra, si no, no aconseguires res.

Amb aixo en principi ja funcionarà. Pero nomes amb el parallamps no aconseguires gran cosa, hauràs d'afegir un protector de sobretensions com a mínim a l'instal·lacio electrica, un tipus 2 segurament i on tinguis la Mikrotik o dispositius electronics un Tipus 3, la sol·lucio no és economica precisament... pero efectiva en un 99%.

--

- per una torreta què està al cim d'un pic n'hi ha prou amb un parallamps Franklin, perquè el què interessa és protegir la torreta amb el SN. Si instal·lem un parallamps amb ionització el què estem fent és atreure llamps innecessaris a la torreta del SN, què en la instal·lació del Franklin no caurien. El parallamps amb ionització s'usa quan és vol protegir àrees més grans. (50 ó 100 metres de diàmetre) L'inconvenient del parallamps amb ionització és què a partir de x descàrregues ja no és comporta com a parallamps ionitzador si no com a punta Franklin, el què vol dir què l'hauràs de canviar si vols recuperar la zona de protecció.

--

Crec que si el tema està en protegir i de no haver d'anar cada vegada que un llamp provoqui una sobtada pujada de tensió i faci saltar la protecció on esta connectat el supernode, un relé d'autoconexió ja faria el fet, oi?

http://www.global-download.schneider-electric.com/852575770039EC5E/all/D104120B8CAB0F8185257586004615E1/$File/protecci%F3n%20contra%20sobretensiones.pdf

Alternativa per a pics: antillamps

Fa uns mesos vaig parlar amb un radioaficionat i em va dir que els parallamps no son recomanables, a Andorra un repetidor es cremava cada vegada que hi havia tormenta a pesar de tenir parallamps a la zona.

La solucio va ser un "antillamps" que lo que fa es evitar llamps a la zona, desde la colocacio d'aquest sistema fa 3 anys ni un llamp ha caigut a la zona.

Eines de l'usuari