Pesos BGP

De Guifi.net - Wiki Català

l'apartat dels filtres concret que fa el que necessites és el "bgp action - set bgp prepend". Aqui pots posar un valor que el que farà es sumar el propi AS tants cops com li diguis, aconseguint aixi mes pes a aquest enllaç.

un exemple d'un filtre idèntic al que fem servir amb la diferencia del paràmetres set-bgp-prepend: /routing filter add action=discard \

     chain=ebgp-peerXXX-in \
   disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 prefix-length=!8-32 \
   set-bgp-prepend=4 set-bgp-prepend-path=""

Un cop fet el filtre, edites el peer i li canvies el filtre IN per aquest nou i aconseguiràs que l'AS_PATH provinent d'aquest peer hagi augmentat en 4 salts. AS propi= 11223 AS_PATH resultant: 112233,112233,112233,112233,7568,7345,344,6545 etc.. xD

Miquel Martos

Eines de l'usuari