Plantilla per a Article sobre Servidor

De Guifi.net - Wiki Català

Un article sobre servidor ha de tenir la següent disposició:

Abans de la Taula de Continguts, es fa una explicació en què s'hi inclouen dades rellevants, com l'autor del programa, l'any de creació, el llenguatge en què està escrit, llicència etc.

Es segueix amb el següent ordre d'apartats:

Instal·lació

Servidor

Clients

Administració

Servidor

Log

Clients

Actualizació

Servidor

Clients

Exemples

Resolució de problemes habituals

Exemples reals en servidors autogestionats

Veure també

Enllaços externs

Exemple quasi acabat: LDAP

Eines de l'usuari