Preguntes Freqüents

De Guifi.net - Wiki Català

Escriu aquí preguntes guifaires:


Pregunta:
Resposta:

General

Pregunta:
Resposta:

Web

Pregunta: Quina pàgina web genera els mapes de perfils?
Resposta: heywhatsthat.com

Wifi

Pregunta: Quines bandes de freqüències s'utilitza a guifi.net?
Resposta: Les freqüències lliures a 2,4 i a 5Ghz. Consultar Punt 2 a: guifi.net/bonespractiques
Pregunta: Tinc un edifici o muntanya a on vui enllaçar.
Resposta: Impossible, les antenes s'han de veure. més info sobre la zona fresnel
Pregunta: 
Resposta:

Serveis

Pregunta:
Resposta:

Conceptes de xarxes

Pregunta:
Resposta:

Llicència i LOPD

Pregunta: Veig que el meu nom d'usuari de Proxy i altres dades com de navegació semblen que es poden ser sensibles al seu accés!

Resposta: No és només la llista d'usuaris, també (o encara més) la dels Logs que genera l'Squid.

A nivell de LOPD, ja estan declarades aquestes dades, i els usuaris en el moment d'emplenar-la, ja en donen la seu consentiment, per aquí cap problema ni dubte.

A partir d'aquí, cadascú individualment, complir no només la LOPD, també el Comuns XOLN que també hi fa referència això:

Aquestes dades només es poden fer servir per la gestió i les finalitats previstes, i que ja està restringida només als Admins dels Proxys, i que en aquest cas no és cap altra que l'autenticació del servidor Proxy. Qualsevol altre ús ha d'estar expressament autoritzat, i com sabeu, la ignorància de la llei no eximeix el seu compliment.

Dit d'una altra manera, qualsevol persona que en faci un altre ús diferent del previst incompliria tant el Comuns com la LOPD, i conseqüentment s'exposaria a les corresponents reclamacions tant per part dels usuaris com nosaltres mateixos.

Font: llistes de correu (guifi-usuaris)

Antiga, i encara prou util, web de Preguntes i Respostes

http://guifi.net/ca/pir

Eines de l'usuari