Proxmox

De Guifi.net - Wiki Català

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.

Instal·lació

Nota: recomenem instal·lar Proxmox directament amb la distribució Bare-metal en servidors sense sistema instal·lat, la qual es pot descarregar sota el nom Proxmox VE ISO Installer. Si encara així necessiteu per alguna raó instal·lar-ho en un servidor existent seguiu la següent documentació:

Partim de una debian 6.0.0 (squeeze stable) 64bits amb les particions ext3, ja que s'ha fet la prova amb particions ext4 i petava. (proxmox només està per 64bits)

Modificar el sources.list d'apt i afegir la següent linia:

deb http://download.proxmox.com/debian lenny pve

Afegir la clau gpg del repository

wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/key.asc" | apt-key add -

Instal·lem el grub2

apt-get install grub2

Instal·lem el paquet del kernel de proxmox

apt-get install pve-kernel-2.6.32-4-pve

[Més informació de perquè aquest kernel en concret]

modifiquem el fitxer /boot/grub/grub.cfg

cd /boot/grub
chmod +w grub.cfg
vi grub.cfg
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-4-pve' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='(hd0,msdos1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set aab31b45-dd4a-49f0-9366-17eb5ab0cf37
    echo  'Loading Linux 2.6.32-4-pve ...'
    linux  /vmlinuz-2.6.32-4-pve root=UUID=2f9617ba-eaf2-4261-bd5e-a94e12a82a6d ro quiet
    echo  'Loading initial ramdisk ...'
    initrd /initrd.img-2.6.32-4-pve
}
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-4-pve (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='(hd0,msdos1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set aab31b45-dd4a-49f0-9366-17eb5ab0cf37
    echo  'Loading Linux 2.6.32-4-pve ...'
    linux  /vmlinuz-2.6.32-4-pve root=UUID=2f9617ba-eaf2-4261-bd5e-a94e12a82a6d ro single
    echo  'Loading initial ramdisk ...'
    initrd /initrd.img-2.6.32-4-pve
}

cal afegir el kernel al grub manualment ja que el instal·lador no ho faInstal·lem els paquets de proxmox

apt-get install proxmox-ve-2.6.32 pve-manager postfix (aquest ultim com a dependencia)

nota: blackhold l'ha deixat sense configurar, que algú especifiqui quina és la opció s'ha d'escollir i com s'ha de configurar siusplau. --213.98.143.33 18:12, 27 feb 2011 (UTC)


Accedim via http al server, les credencials són les de root.

al crear màquines virtuals, si no surten a internet fer això

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Enllaços externs

Eines de l'usuari