Español  

Regenerar els fitxers rrd

De Guifi.net - Wiki Català

Ens podem trobar amb el cas de que volem migrar el server de gràfiques d'una màquina vella (32bits) a una de nova (64bits)

Doncs convertint el fitxer .rrd a XML i tornar a crear el fitxer .rrd a partir del fitxer XML.

A la maquina de 32 bits executem aixo: rrdtool dump fitxer_32bits_.rrd > fitxer.xml

copiem el fitxer a la nova maquina de 64 bits i executem això: rrdtool restore fitxer.xml

i es generarà un fitxer .rrd

Aqui un parell d'scripts que va fer en Miquel Martos per convertir tots els fitxers .rrd dins una carpeta d'una sola tacada.

  • fitxer exporta.sh ( a la maquina de 32 bits )
#!/bin/bash
for i in *.rrd
do
       rrdtool dump $i > $i.xml
done


  • fitxer restaura.sh ( a la maquina de 64 bits )
#!/bin/bash
for i in *.xml
do
       rrdtool restore $i `echo $i |sed s/.xml//g`
done
Eines de l'usuari